Програма за ПК педагози

Представяме на вниманието Ви нашата  програма за повишаване квалификацията на педагогическия персонал в учебно заведение.
Предложените от нас теми са актуални, с оглед на нашия опит в работата ни с учители, на проблемите, пред които е поставено  съвременното училище и работещите в него кадри.

 Ползите за Вас:

 • Структурирани обучения, базирани на реални проблеми
 • Интерактивен подход, основан на учене чрез преживяване.
 • Добро съотношение между иновации/ добри практики.
 • Високо-квалифицирани специалисти, гост-лектори и партньори / психолози, социални педагози, специалисти в различни професионални области/. 
 • Много добро съотношение цена/качество.

  БОНУС:
  БЕЗПЛАТНО обучение на до двама души от повереният ВИ екип на една от следните теми :
  1.    Наркотици  – симптоматика, жаргон, насочване
  2.    Работа с ученици със СОП
  3.    Училищното малтретиране
  4.    Решаване на конфликти в учителския колектив
  5.    Планиране на образователни промени
  Забележка: при заявена група до 15  души безплатното обучение важи за един член на екипа, при група над 15 – за двама.
  Прогрaмата можете да разгледате он-лайн на програма педагози