Кога да обучаваме хората си?

Кога да обучаваме хората си?

През по-голямата част от времето, мениджърът трябва да бъде треньор на своите служители. Това е непрекъснат процес на преодоляване на препятствията в работата. Имайте предвид, че тренинга на служителите трябва да им помага да прескачат бариерите си.
Има няколко неща, които трябва да имате предвид в процеса на обучение:


Служителите трябва да знаят какво се очаква от тях. Ако не са наясно с този основен момен, няма да постигнат нищо. Задаването на ясни цели е в основата на този процес. Тук не се търси ефект на самоусъвършенстването, където хората се развиват сами и сами си поставят целите. За да постигнете максимален ефект от обучението, трябва да поставите ясни цели на хората и да ги мотивирате да ги постигнат.

Дайте възможност на хората да се учат от грешките си. Очаква се, че когато обучавате хората си, вие им давате възможност да придобият нови умения и качества. Те едва ли ще станат перфектни от първия път, затова трябва да им позволите да преминат сами всички изпитания, дори и да допуснат грешки. И занапред няма да може да предотвратявате грешките на служителите си, те сами ще трябва да се справят с тях и с вашата подкрепа, разбира се.

Нека обучението не е в ущърб на работата. Както и вие, така и служителите ви имат достатъчно работа, за да се занимавате с обучения. Създайте такъв график, че работата да не страда от това. Не забравяйте, че обученията са инвестиция в бъдещето, която рано или късно ще се осребри. Дали обученията ще бъдат външни или вътрешни, не е от значение. Ползата и в двата случая е, че чисто психологически служителите ще се чувстват много по-добре, защото ще усещат, че се развиват, а не тъпчат на едно място.
Процесът на обучение е цял живот. Не е нужно то да е фиксирано в определени срокове, за да е ефективно. Служителите ви всеки ден трябва да има възможността да се учат и да „крадат“ от вашия опит и знания. Най-добрият начин за това е да бъдете отворени към тях и сами да ги призовавате да ви питат за нещата, които не разбират или когато имат нужда от помощта ви.
Джон Ре за Management About

Източник на статията: manager.bg