Дискусия 19 юни 2019

Възможности за признаване и сертифициране на културни компетенции

На 19 юни 2019г. (сряда) от 10:00 ч., в зала 36 на Община Пловдив, се проведе дискусия на тема «Възможности за признаване и сертифициране на културни компетенции“, по проект „МОСТове на изкуството“, финансиран от ОФ «Пловдив 2019».

Дискусията бе част от застъпническата кампания на Сдружение „Обединени професионалисти за устойчиво развитие“ за валидизиране на умения, придобити чрез непрофесионални дейности с изкуство и театър.

Г-н Държиков, Заместник – кмет «Култура и туризъм», като домакин, откри срещата и представи темата на презентацията на Театър «aufBruch», Берлин. Участниците в събитието с интерес проследиха представянето на установената практиката в Германия за стъпките по валидиране на неформално придобити артистични и комуникационни умения от затворници, което дава допълнителен шанс за последваща образователна и/или трудова интеграция. Сертифицирането на подобен тип умения е приложимо и за други представители на неравнопоставени групи на пазара на труда.

Психологът Емилия Крушков, в ролята си на медиатор и застъпник за психично и социално здраве – представи накратко целите и дейностите по проекта „МОСТове на изкуството“, като поредица от събития в подкрепа създаването на по-активна среда за интеграцията на лицата в неравностойно положение, работа в партньорство и въвеждане на добър опит от страни на ЕС, със значителни постижения и приложимост за различни специфични групи.

В последващата дискусия след презентацията, думата взеха всички участващи, като трябва да се отбележи положителното отношение и конструктивни предложения за последващи дейности от страна на г-жа Евелина Апостолова, Заместник областен  управител на Област Пловдив, г-жа Албена Костадинова, общински съветник към Община Куклен и Директор на Социална фондация „Инди-Рома97“, и г-н Любен Иванов, представител на Община „Родопи“.

В заключение, Ръководителя на проекта г-жа Янева, благодари за активното участие в срещата със заинтересовани страни по процеса на социална интеграция на лица и групи чрез средствата изкуството, като отбеляза подкрепата от страна на финансиращата организация – Общинска фондация „Пловдив 2019“, за реализацията на този значим за Пловдив проект, и като представителност и участие от страната и чужбина , и като актуалност на тематиката и свързаност с основните цели на град Пловдив – Столица на културата за 2019г.

Повече за проектът Мостове на изкуството,  част от официалната програма на Пловдив – Европейка столица на културата 2019, вижте тук. 

Откриване на изложбата „Отвъд стените“

Сдружение „Обединени професионалисти за устойчиво развитие“ за трета поредна година откри изложбата с произведения, изработени от лишени от свобода, изтърпяващи наказанието си в затвор Пловдив. Тазгодишната изложба, част от проекта „Изкуството на живота чрез живота на изкуството“* бе именувана „Отвъд стените“ и официално бе открита на 03.06.19 в галерия „ТракАрт“.

„В абстрактното изкуство няма разказ, но има внушения чрез използваните цветове и техники… всеки един зрител може да се разходи и да намери онази картина, онова произведение, което вибрира в синхрон с неговите възприятия“ – сподели с присъстващите Жорж Трак, който в ролята си на домакин откри изложбата. Той открито призна, че е впечатлен от работата на участниците в проекта, от желанието им да творят, да създават изкуство.

Целта на артистични работилници „Спирит ефект“ и „Декупаж“ и успоредно реализираната с тях програма за личностно развитие от психолога Емилия Крушков е да подобрят възможностите на лишените от свобода за социално включване, реинтеграция и заетост при освобождаване. В рамките на проекта в момента в Затвор Пловдив се провежда и театрална работилница по метода „Форум театър“ с режисьор Лилия Секова, чието представление е планирано за 27 юни.

Официални гости на събитието бяха  и представители на Затвор Пловдив, ръководители на творческите работилници, представители на Сдружение ОПУР,  като това даде възможност на посетителите да дискутират с тях различни въпроси свързани със спецификата на работата им, както по отношение на участниците в проекта, така и по отношение на използваните арт техники.

Изложбата може да бъде посетена всеки ден до 9 юни от 10 до 19 часа в Културен център „ТракАрт“ – вход свободен.

*проект „Изкуството на живота, чрез живота на изкуството“ се реализира от Сдружение Обединени професионалисти за устойчиво развитие и е част от артистичната програма на Пловдив ЕСК -2019

OLYMPUS DIGITAL CAMERA