FREEWAY – Театърът като инструмент за интеграция на лишените от свобода

Представяме ви един проект на Teatro dei Venti (Италия), aufBruch (Германия), Fundacja Jubilo (Полша) и UPSDA (България)

                                  – FREEWAY – Free man walking, theater as a tool for detainees’ integration

Проектът е подкрепен от програма Креативна Европа и насърчава Артистично творчество, обучение, развитие на публика и обмен на добри театрални практики в затвора на европейско ниво.

Цели на проекта

Главната цел на проекта е да укрепи и подобри уменията и компетенциите на всички културни оператори, които извършват театрални дейности в затворите, и социалните оператори, които организират и предоставят тези дейности, чрез специфично обучение и обмен на знания.

Проектът включва някои обменни и обучителни дейности, състоящи се в 4 различни категории ( дейности за театрални и социални оператори, режисьори, обучаващи се актьори; дейности за затворници; дейности за активна публика/гражданство) и приложение на сътвореното, но също и създаване, продуциране и разпространение на театрални спектакли с обща тема.

Проектът цели:

  1. засилване на театралните дейности в затвора;
  2. обучение на артистични и социални оператори;
  3. развитие на публика;
  4. създаване и споделяне на добри практики на европейско ниво;

Проектът ще произведе четири спектакъла в четири държави (по един от всяка партнираща организация). Процесът на тяхното изграждане и проектиране ще започне от общата тема, но всеки артистичен директор ще разработи, следвайки собствената си чувствителност и специфичност, свързани с работата му в затвора. Всяка партнираща организация ще избере 15 актьори затворници. Всеки партньор ще организира 4 уъркшопа, насочени към подготовката на спектаклите.

Темата:

Взаимоотношенията между баща и син са познати на всяка култура и съпътстват всеки човек през целия му живот.

Взаимоотношенията  между бащи и синове, наследството, предаването на знания, модели и емоции между поколенията ще бъде общата тема, по която ще се подготви проект на сценарий.

Обучение за театрални оператори

Процесът, който ще доведе до реализирането на четирите спектакъла, не цели единствена тяхното изграждането и постановка: едновременно с това ще се погрижи за установяване на подход и обучение на театралните оператори, работещи в условията на затвора (избрани чрез селекция).

Състои се от обучителна част, както с операторите и така и с актьорите от затвора (уъркшопите, насочени към подготовката на спектакъла).

Транснационална мобилност

Основен акцент на проекта ще бъде мобилността на всички фигури, които ще позволят споделянето на опит и на обмена, който ще позволи на проекта да се развива в европейска перспектива. Това включва:

– 4 артистични резиденции на художествените ръководители, по един във всяка участваща страна, където арт-директорите ще присъстват на демонстрация на работата на своите колеги и ще обсъдят изпълнението на проектите.

– 4 транснационални мобилности за театрални оператори: в съответствие с графика на представянето на всяка постановка, двама оператори за всеки партньор ще присъстват на представлението и ще участват в уъркшоп, организиран от страната домакин

– 4 транснационални мобилности за зрители: в съответствие с графика на всяко представление, 5-ма зрители за всеки партньор ще присъстват на шоуто и ще могат да го споделят със зрителите на страната домакин.

За повече информация, пишете ни на: upsda.bg@gmail.com

Телефон за контакт: 0896 731 173