Партньорската мрежа на организацията расте :)

През последните два месеца към партньорската ни мрежа от съмишленици, се присъединиха още две организации:

  1. СНЦ „Театър на отговорността“
  2. Фондация „Арт Ангел“ 

И двете организации са общестевено ангажирани с каузата на изкуството като средсто за социална промяна.

Добре дошли!

Приветстваме новите си партньори и ви каним да следите нашите общи инициативи. 🙂