Проект Chance навлиза в своята финална фаза

В момента сме на прага на последния месец на изпълнение на проект CHANCE, чиято основна  цел  популяризация и увеличаване на прилагането на алтернативни мерки за задържане (и/или при лишаване от свобода) при непълнолетни и млади правонарушители, за да се постигне повишаване на положителните въздействия на тези мерки за завръщане в общността. Основните дейности включват обучение на професионалисти, работещи в системата на младежкото правосъдието, за да се подобрят техните знания и умения относно прилагането на мерките и интервенциите за корекция и превъзпитание.

Ето, какво може да очакваме в последните дни на проекта:

Сборник с добри практики по проекта CHANCE съдържащо  по-подробна информация за изпълнението на алтернативни мерки в общността за млади правонарушители в страните партньори. То събира ключова информация по отношение на съдебните системи във всека от участващите държави, както и  информация за добри практики по темата.

Кампанията за повишаване на осведомеността CHANCE, която продължава през декември, подкрепяща целите на проекта, като популяризира ползите от алтернативните санкции и мерки, както за младите правонарушители, така и за обществото като цяло. Кампанията споделя тази подходяща информация чрез истории за успех и инфографика, базирана на знания и опит на партньорите.

Надяваме се, че тази кампания за повишаване на осведомеността ще помогне за постигане на целта на проекта – да гарантира, че обществото разбира предимствата на алтернативните санкции и мерки  за младите правонарушители, чрез разпространяването на  посланието на проекта CHANCE „Всеки ден е 2-ри ШАНС“ чрез публикации в социалните медии, които ние насърчаваме ви да споделяте с хештаговете # everydayisa2ndchance #CHANCE и #Erasmusplus.

Национални обучения: партньорите са в процес на провеждане на събития, свързани с проекта CHANCE, които ще се проведат във всяка от участващите държави до края на декември 2021. Тези събития са предназначени да представят резултатите от проекта и сборника с добри практики, както и да улеснят споделянето на знания и опит между участниците на национално ниво.

Финалната конференция – ще се проведе в Атина  на 10 декември 2021 година, с участието на множество лектори и участници от различни страни от ЕС. Събитието ще започне с преглед на резултатите от проекта CHANCE и дейностите, реализирани от 9 партньорски организации. Освен това ще бъдат  представени казуси, за да се илюстрира положителното въздействие на алтернативните мерки на задържане,  като тези, при които спортът се използва като средство за рехабилитация и социална интеграция на правонарушители. Ще бъде дискутирана и ролята на доброволчеството и участието на общността в подкрепата на младите правонарушители и изследванията в посока  оспорване на идеята за налагане на по-сурови наказанията като средство за превенция на престъпността. Събитието предавано онлайн в страницата на поректа във FB – https://www.facebook.com/chanceerasmus