Общо събрание на Сдружение ОПУР

ПОКАНА
от Управителния съвет
на Сдружение с нестопанска цел в общественополезна дейност
„Обединени професионалисти за устойчиво развитие“

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 24 /2/ от Устава на Сдружението, се свиква  общо събрание на Сдружението

на 28.03.2022 г. /понеделник/ от 17:30 часа в офиса на адрес

гр. Пловдив, ул. „ Иларион Макариополски“ № 64, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Отчет за дейността през 2021 година и Финансов отчет

2. Избор на УС и Председател на УС

2. Освобождаване на членове от  Сдружението

3.  Прием на членове на Сдружението

4. Разни

На основание Чл. 25. (1) В случай, че са изпълнени условията за свикването на Общото събрание, то се счита за законно, ако присъстват не по-малко от две трети от всички действителни членове.

А/  Ако в определения час липсва кворум, събранието се отлага с един час по-късно при същия дневен ред, на същото място и може да се проведе законно независимо от броя на присъстващите членове.

 

От Управителния съвет

 

Innovate. Empower. Start

Звучи като нещо, което ни е присъщо, нали? :

Нашите иновации често са предназначени, за да служат за овластяване на групи от хора в неравностойно положение, за което рядко чакаме някой да даде старт. Нищо ново под слънцето, освен младежкият обмен на френската организация Project Sunrise, финансиран по програма Еразъм +.

Всъщност това е заглавието на проекта, в който взеха участие част от младите надежди на нашата организация в лицето на младежкия ни координатор Кристо Крушков, познат ви вече от няколко наши проекта (виж Freeway, Извънредно огледало и други) и доброволците Джеф Кибао и Михаил Димов – младежи от район Север на град Пловдив. За тях ще ви разкаже по-долу още една наша изгряваща звезда – Ангелина Янева, която има завиден опит в журналистиката.

Младежкият проект Innovate.Empower.Start  е финансиран от програма Еразъм + и се състоя между 10-19 януари 2022 в град Étrœungt, Франция,  а целите му са:

1.Повишаване на креативността и чувството за инициативност на участниците в дългосрочен план с помощта на специфични иновативни инструменти.
2.Развитие на предприемачески компетенции на участниците и предлагане на специфични инструменти, използвани в областта на предприемачеството.
3. Развитие на мисленето, мотивацията и устойчивостта на победителите, за да ги направи способни да успеят в постоянно променящата се икономическа и социална среда.

А ето какво споделиха нашите делегати пред своите връстници от организацията на една от общите им срещи:

Кристо, Джеф и Михаил
Ангелина:
Джеф, ти си на 19 години и това е първото ти участие в младежки обмен по Еразъм +.
Как беше за теб това преживяване?
Джеф:
Радвам се, че имам възможността да ви разкажа за първият си Erasmus+ който се състоя във Франция в град Etroeungt.
Там бе проведено обучение по предприемачество, но не само това. Много от дейностите ни бяха свързани с подобряване на умения, които се използват всекидневно.
Ангелина:
Какво например?
Джеф: 
Например, трябваше да си готвим сами. Едно е да готвиш за един-двама души вкъщи (не че го правя ха-ха), друго е да го правиш за цяла банда младежи. 🙂
Ангелина: Харесаха ли ти условията? Трудно ли беше за теб на ново място?
Джеф: 
Мястото, в което бяхме настанени беше добро, с изглед към реката и хубава и чиста природа.
Организаторите бяха добре подготвени както те и ние направихме по няколко работилници. Бяха ни дадени задачи, с които се работеше върху подобрението на креативносттат ни. Имахме интеркултурни вечери, чрез които всеки участник можеше да представи традиционна кухня или други интерестни неща от тяхната държава.
Ангелина:
Вие какво направихте, за да представите нашата кухня?
Джеф: 
Нашата група сготви мусака и шопска салата 🙂
Ангелина: 
Много добър избор. 🙂
Какво би казал на младежите, които се колебаят дали да участват в обмени?
Джеф:
Бих препоръчал на всеки със свободно време да се запише на един от тези проекти и ще бъдат изненадани колко много могат да научат от тях.
Ангелина:
Мишо, а ти как си изкара? За теб също е първият младежки обмен, нали?
Научи ли нещо ново за себе си…за другите? 
Михаил:
Как си изкарах във Франция ли? Ами изкарах си супер. Научих доста там.
Какво например ли? Ами научих неща, които ще ми бъдат доста полезни в живота, но най вече в бизнес средата.
Също се запознах с нови хора от различни страни. От там научавах техните култури и куп други нови неща, но най-вече намираш нови приятели, които с удоволствие бих поканил да ми дойдат на гости или обратното.
Всеки ден на проекта организаторите правеха всичко възможно, за да може хем да се забавляваме, хем да научаваме нови неща, за което съм им супер благодарен.
Аз бях един от малкото, които ходят за първи път на такъв обмен, но след това преживяване е сигурно, че скоро ще отида пак. Все пак от там ми останаха спомени за цял живот.
Какво казва за проектът Кристо, както и снимки от обмена, може да видите тук:
     
Кристо провежда уъркшоп по метода Форум Театър, на който беше обучен от UPSDA през юли 2020
Kristo Crushcov reports: 
On the 10th of January till the 19th we had the pleasure of attending the project Innovate. Empower. Start. under Erasmus+ which took place in a little french village by the name of Etroengt.

The main theme of the project was to empower young people (like myself) and help them develop their entrepreneurial skills.

We learned some very interesting things that helped us broaden our creative minds and ways to be a better samaritain through different workshops l. I even had the pleasure of leading my own workshops based on Forum theatre using knowledge I acquired from being a theatre operator in UPSDA.

The group of participants was fantastically put together by the organisers (Sunrise Projects). And it was great getting to learn more about other cultures while also getting to present our own during the different intercultural evenings that took place.

Overall the project was amazing and I would like to thank the leaders of Sunrise Projects along for making it as enjoyable as possible. The European Union for funding the Erasmus+ scheme. Along with UPSDA for notifying me about the opportunity.