Theater for Youth – семинар в Швейцария

Експерти и доброволци от сдружението ни се срещнаха с младежки работници от 8 държави в Гугисберг, Швейцария от 6-11 ноември 2022, за да обсъдят възможностите при прилагането на театрални техники и Форум Театър за младежи.

Организациите от Germany, Israel, Kosovo, North Macedonia, Palestine, Serbia, United Kingdom and Switzerland обмениха добри практики и създадоха стратегии за тяхното приложение при работа с младежи.

Водещ на обучението по приложен театър беше Зоран Златкович от Организация ОКО, Сърбия.

Напомняме, че следващата година ще стартира нов проект в партньорство с ОКО, Сърбия и нашите дългогодишни партньори от Италия -Theatro del Ortica. Следете за подробности на сайта ни.

ARTYS – драма в подкрепа на младежи

Старитира проектът ARTYS –  Използване на младежка работа, основана на драма, за психосоциална подкрепа на млади хора с ограничени възможности 

Предистория

Организациите, участващи в този проект, са ви познати от наши предишни инициативи. Идеята му ни събра заедно с нашите дългогодишни приятели от OKO -ORGANIZACIJA KREATIVNOG OKUPLJANJA (инициатор на проекта и водеща организация), Сърбия и Teatro del Ortica, Италия.

Ние си партнирахме няколко пъти, водени от еднакви интереси, минал опит и нужди на организационно ниво, както и от нуждите на целевата група и общностите, в които работим. Устойчивостта на дейностите и тяхното планиране напред, налага последователност в комуникацията.

По време на нашите индивидуални и общи срещи и кореспонденция, споделяхме преживявания и поуки от сътрудничеството ни по различни европейски проекти в рамките на програма „Еразъм+“, засягащи сходни теми като драматичен форум театър, борба с езика на омразата онлайн или изграждане на капацитет на младежките работници в областта на младежката работа. Установихме, че за младежките работници няма актуални препоръки и бъдещи практики за осигуряване на регламентирана работа на терен за психосоциална подкрепа на младите хора с по-малко възможности чрез младежка работа, основана на драма. 

Кандидатстващата организация OKO предложи идеята и тя започна да се развива, като всеки партньор добави своя опит, експертиза и гледна точка чрез различни срещи и проучвания. Партньорите взеха решение за основната тема и цел на проекта (виж по-долу), мотивирани да проучат възможностите за психосоциална подкрепа с помощта на методологията на драмата и овластяването на младите хора да поемат по-активна роля в тези процеси, особено ако няма картографирани предишни практики във всички предложени държави.

Дефинирахме целите си:

Обща цел: повишаване на качеството на младежката работа чрез използване на методологии за драма за психосоциална подкрепа на младежи с по-малко възможности.

Това партньорство ще послужи на младежки работници, които желаят да си сътрудничат по отношение на психосоциалната подкрепа чрез ангажирани методологии като процесна драма и форум театър, които подпомагат социалното включване и благосъстоянието на младите хора с по-малко възможности.

Този проект ще осигури трансфер на знания, възможности за работа в мрежа и обучение за всички участници и за подготовка на следващи мащабни проекти.

Организираме този проект, защото трите партньорски организации работят със сходни методологии и целеви групи, за да се борят с настоящата чувствителна ситуация за младите хорас по-малко възможности* –  изправени пред дискриминация, депривация от културни дейности и психическо благополучие, казва Зоран Златкович – председател на водещата организация от Сърбия, ОКО.

#KA210-YOU #Erasmus+#ARTYS, #fondacijatempus, #okoorg, #erasmusplus

Специфични цели: Укрепване уменията на младежките работници за използване на младежката работа на основата на драма за психосоциална подкрепа на млади хора с по-малко възможности; картографиране на ситуацията в областта и на заинтересованите страни в Сърбия, България и Италия по отношение на използването на младежката работа на основата на драма като психосоциална подкрепа на млади хора; оспорване на съществуващата практика на младежката работа на основата на драма за поставяне под въпрос на стандартите за младежка работа съгласно ETS; разширяване на методологиите за психосоциална подкрепа за различни заинтересовани страни: центрове за социална работа, училища, университети и др. Интегриране на различни практики в областта на младежката работа и психосоциалната подкрепа на европейско ниво за развитие на социалното включване;Изграждане на устойчива мрежа;Разпространение на резултатите и ценностите на ЕС;

Партньори:

  • OKO -ORGANIZACIJA KREATIVNOG OKUPLJANJA (инициатор на проекта и водеща организация), Сърбия
  • Teatro del Ortica, Италия
  • Сдружение Обединени професионалисти за устойчиво развитие, България

Партньорите са членове на национални неформални мрежи за приложни изкуства и работят с млади хора с по-малко възможности на местно ниво.

 

*Младежи с по-малко възможности са тези млади хора, които в общността са определяни като: млади бежанци, мигранти, търсещи убежище, LGBT+ младежи, младежи в ситуация на NEET.

Covid-19 и конфликтната ситуация в Украйна удвоиха необходимостта от бърза реакция.