Представихме официално резултатите по проект SPPF в Брюксел

На заключителна конференция в Брюксел бяха представени резултатите от проекта SPPF

✔️ Точно преди седмица повече от 100 участници се събраха в Брюксел за заключителния симпозиум по проекта „Спортът в затворите – план за бъдещето“ (SPPF). По време на симпозиума резултатите от проекта SPPF бяха представени пред международна аудитория. Имаше участници дори от Корея, Южна Африка и Мароко.

България представиха Емилия Крушков и Нели Басамакова – представители на двете движещи организаии за случването на проекта и пилотната му фаза у нас. Партньорството ни беше оценено високо сред академичните среди.

Изключително интересни бяха презентациите на Том Диймс (професор по криминология)  и Хайдн Морган (Университета Баф в Анлгия )

KEYNOTESPREKERS

✔️ Тъй като истинската работа едва сега започва, предоставихме удобен преглед на всички презентации, доклади и препоръки. Заедно те предоставят не само необходимото вдъхновение, но и конкретни инструменти, за да започнете да използвате спорта като средство за социална интеграция.

➡️🔗 https://lnkd.in/eH5Fsjt8

Съвсем скоро ще качим и превод на наръчника на български език. Ръководството ще е само в електронен вариант, за да сме щадящи към природата.

Презентацията на дейностите, които се случиха в България.

Проведохме дискусия с публиката относно политиките и отбелязахме техните предложения.

Залата беше много активна по време на дискусията. На помощ ни беше фасилитацията на VUB, заедно с тяхната интернет платформа за гласуване на опциите, предложени от нас. Всеки представител на организация сподели своята гледна точка и разликите, които съществуват между организациите и държавите.

Това бяха само малка част от ВИП-гостите ни.

Джони Макавой с разтърсващата си изповед и мотивиращи думи, даващи смисъл на всеки в залата да продължи.

В панелната дискусия по темите за политики участваха:

Bob Van den Broeck (AG Justice and Enforcement Agency)
Liesbeth Vandecasteele (FOD Justitie –  Director OCCP)
Marie-Anne de Groot (Branch manager PI Veenhuizen, NL)
Marjolein van Poppel (Sport Vlaanderen)
Marc Theeboom (VUB/moderator)

.     

Събитието затвори самият шеф на EACEA -Yves Le Lostecque (Head of Unit EACEA – EC), който окуражи всички да продължават усилията си за развитието на секториа.

Всеки гост получи своето копие на Ръководството, което вече НЕ се нарича Наръчник 🙂

А това са „виновниците“, които работиха зад всеки продукт в продължение на 3 години.

Обща снимка с презентаторите, които търсят Емилия 🙂

Разговорите по време на почивките бяха доста напоителни.

Благодарим! 

Покана за семинар в Сърбия

Семинар по проект ARTYS ще се проведе от 02-07.02.2023 г. в Сремски Карловици, Сърбия.

ARTYS training seminar for using drama based youth work in psychosocial support of young people with fewer opportunities!
Това обучение ще събере младежки работници, които желаят да си сътрудничат по отношение на психосоциалната подкрепа чрез ангажирани методологии като процесна драма и форум театър, които подпомагат социалното включване и благосъстоянието на младите хора с по-малко възможности.
Каним всички наши партньори и младежи, участвали в текущи и предходни проекти да участват!
Трябва да сте:
– младежки работник или театрален оператор, използващ театър за психосоциална подрепа на младежи;
– пълнолетен младеж (по дефиниция на ЕС 😉 ), участвал в нашите театрални работилници или в други подобни и желаещ да сподели опита си по време на семинара;
– да владеете английски език.
С предимство са кандидати в неравностойно положение от нашата мрежа на действие.

Може да попълните формата за кандидатстване тук:

https://forms.gle/9nA1eeG357YF7wyd8

Краен срок: 15 януари 2022