4-ма специалисти преминаха успешно МОДУЛ 2 на обучението за работа с комплексна травма

4- ма професионалисти, селектирани от UPSDA преминаха успешно 3-дневното обучение за работа с комплексна травма в град Тампере, Финландия през месец септември 2023.

Двама от участниците са служители на ГДИН, което още веднъж показва, че е възможно доброто сътрудничество между НПО-сектора и държавните структури.

Обучението е естественото продължение на започналата през м. юни обмяна на опит в онлайн формат и МОДУЛ 1, в който участваха 14 специалисти от България. Освен НПО сектора, имаше 12 представители на ГДИН, социални услуги и образователни институции.

Програмата на обучението във втория модул може да видите тук: ERASMUS+ TRUST MODULE 2 WORKING PROGRAM

МОДУЛ 2 не е края на тази авантюра за избраната четворка, защото предстои да се осъществят пилотни групи в различни локации, работа под супервизия и оценка на програмата, за която отново отговарят професионалисти от нашата организация.

Групите, които ще апробират новата програма, ще се провежат от опитни водещи по наръчник, който предстои да бъде публикуван и разпространен сред общността от колеги и партньорски организации, работещи с младежи с комплесна травма.

Следете страницата ни и социалните ни медии, за да не изпуснете развитието на всяка фаза и обявяване на резултатите.