Репортаж: Първа среща на анонимните стресохолици

На 07 април се състоя, първият от кратките семинари от инициативата на UP обединени професионалисти по случай месеца на стреса. Бихме искали да благодарим на всички участници за тяхното активно участие и най-вече за желанието им да преборят стреса в себе си! 

По време на практическия семинар работихме по следните теми:

1. „Моята идея за стреса“: 

2. Симптоми на стреса.
3. Стратегии за справяне на стреса
Месеца на стреса продължава с още практически семинари като:
ДАТА
ДЕН
ТЕМА
ВОДЕЩИ

12.04.2011
вторник
Психодраматични методи за справяне със стреса
Красимира Харлова
Ласка Ненова
14.04.2011
четвъртък
Самооценка, симптоми, и стресогенни фактори
Емилия Крушков
Николета Янева