Красимира Харлова

Красимира Димитрова Харлова  е психолог – член на ,,Дружеството на Психолозите в България” и  ръководител на Център по Краткосрочна Терапия ,, Касиопея”.

Завършва образованието си в СУ,,Климент Охридски”. Специализирала в областта на Организационната психология и Психологическите измервания. Работи в сферата на кариерното развитие и индивидуално консултиране. Извършва консултативно обслужване на Детски градини и Училища. Провежда семинари по проблемите на детското психично здраве за родители и учители.

Водещ на групи за собствен опит и развитие към Института по Психодрама ,,Бернхард Ахтенберг”. Работи с деца и юноши в криза.

Участва, като водещ треньор към НПО ,,ЦОД” гр.Пловдив , на тема ,,У мения за работа в екип и общуване с клиенти” и „Развитие на лидерски умения” по проект на  оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” към Европейски социален фонд.

Любим цитат:

Нищо не е прекалено хубаво, за да не бъде истина!
Нищо не е прекалено чудесно, за да не се случи!
Нищо не е прекалено хубаво за да не продължава да се случва!