Николета Янева

Николета Янева  работи в сферата на обучение на възрастни от 2003 година. Водила е интерактивни обучения за безработни по програма ФАР също и програми за квалификация на педагози. Участвала е и в групова работа със зависими участници, под супервизия, по програма „Серенити”.
Работи като педагогически съветник в Професионална гимназия по строителни технологии „Пеньо Пенев“ – Пловдив от 2001 до 2005 година и от 2009 година  до момента. От 2001 година работи и като преподавател по философските дисциплини в същото училище.
Николета Янева има магистърска степен по „Приложна социална психология“   и бакалавърска степен по „Социална педагогика“ от Пловдивския университет. Завършила е успешно редица курсове и обучения.
Член е на Дружеството на психолозите в България. Активно участва  в дейността на секция „Психология в образованието”.