Какви са ползите от проектът SPPF за лишените от свобода и за обществото?

Предишни изследвания на партньора ни Vrije Universiteit Brussel, показват, че спортните програми в затвора имат немалко ползи за лишените от свобода, за затворът като институция и за обществото. Съществуват обаче съществени разлики във възгледите и практиките между европейските държави, както и между различните затвори в една и съща държава. Чрез SPPF, ние ще можем да предоставим на всяка заинтересована страна необходимите инструменти и ноу-хау, за да пристъпят към разработването на добри практики и прилагането на спортни програми в затвора, с които да изградят мост към други сектори в обществото (напр. образование, заетост, социално подпомагане), и последващи траектории извън стените на затвора на европейско ниво.

На първо място, нека да разгледаме каква е разликата между занимания със спорт и физическа активност и спортът като средство за развитие на неспортни умения и социална интеграция?

Вярата в „доброто от спорта“ е широко разпространена. Тази вяра отдавна надскочи идеята за ползите от спорта като развлечение и приноса му за подобряване на физическото здраве.

Като едно от най-разпространените социални явления, днес спортът все повече се свързва с разнообразни лични и обществени постижения, ясно надхвърлящи спортния контекст.

Преди всичко друго, активното участие в спорта се свързва с подобрени житейски умения, морални разсъждения и образователни постижения. На спорта се гледа като на перфектния начин за изграждане на взаимоотношения.

Различни ползи, произтичащи от спортните занимания с лишени от свобода, могат да бъдат:

– Развитие на самоконтрол,

– Сътрудничество с другите,

– Да се научиш да играеш по правила,

– Развитие на самосъзнанието,

– Развитие на когнитивните компетенции,

– Образование чрез спорт,

– Развитие на идентичност,

– Наслада от победата по положителен начин,

– Изпитване на радост, удовлетворение и т.н.…

Често се приема, че тези ползи биват автоматично породени от участието в спорта, но изследванията показват, че спортът сам по себе си няма причинно-следствените сили. Въздействието му може да бъде разбрано само в резултат на взаимодействието на определена комбинация от обстоятелства и/или организация.

Като се вземе предвид разнородността на спорта и неговия различен контекст, може да се изследват единствено въпроси, свързани с конкретни форми на спорт и как те биват провеждани и изживявани. Важното тук е да разберем доколко фокуса е върху самия спорт в даден контекст или програма.

Дали той е главната цел за научаване, заедно с присъщите му свойства (формат „Sport“)? Използва ли се спорта като средство за целенасочено развиване на социални умения („Sport Plus“)? Или спортът е използван като полюс за привличане („Plus Sport“), благодарение на който се осигуряват други умения и услуги чрез редица неспортни дейности?

Например, в Холандия нашите партньори DJI използват футболни занимания за привличане на лишените от свобода в групи, подобряващи уменията за заетост и с играчите се работи комплексно за развитие на всички останали необходими умения за реинтеграция в обществото, включително срещи с работодатели в приятелски мачове и футболни срещи с крайна цел – обучение и/или заетост. От друга страна, футболните клубове осигуряват моста към общността, като дават шанс на играчите, включени в отборите, да бъдат наети при освобождаването си и/или да продължат да тренират в клубовете отвъд стените на затвора.

В контекста на проекта СЗПБ ще се съсредоточим върху последните два специфични спортни „формата“, които изрично работят в посока социалните ценности на спорта (т.е. “sport-plus” и “plus-sport”). Тези двата вида се характеризират с присъщата си насоченост към неспортните ползи (свързани с личното и социалното развитие, пригодността за заетост …) Организацията им зависи от сътрудничеството с други (неспортни) организации, които работят в други сектори и услуги (социално благополучие, образование, заетост…). И от двете перспективи спортът се разглежда като „мост“ и/или средство, което позволява на затворниците да преживеят социалната изолация и да се подготвят за нови предизвикателства след излизането си от затвора.

В момента потенциалът за използването на спорт в затвора като средство за връзка с външния свят и организации, работещи в други сектори (например образование, социални грижи и заетост) е недооценен и като че ли дори подценяван. В същото време, за двата формата спорт („sport-plus“ и „plus-sport“), които се прилагат извън затворите, е доказано безспорно, че водят до неспортни ползи, свързани с личностното, социалното развитие и заетостта. Тези ползи са от изключително значение, защото имат важна роля при реинтеграцията в обществото след освобождаване от затвора.

За да се реализират подобни неспортни ползи, е от съществено значение сътрудничеството с организации, работещи в други сектори. Начинът, по който „Спорт в затвора, план за бъдещето“ (СЗПБ) ще работи с и към това познание, е сравнително нов в контекста на затворите, но в същото време много наподобява условията и матрицата, прилагани в друг контекст в цяла Европа.

В рамките на проекта СЗПБ ще подпомогнем процеса за свързване и партньорства между затворите, затворниците, служителите на затворите, доброволци, социалните партньори и спортни федерации, спортни/социални организации и клубове и ще поставим основите на последващи траектории извън стените на затвора, посредством подкрепа „през портата“. Ако желаете да се включите в проекта със своята организация или като доброволец, свържете се с нас.

По този начин, ще съчетаем експертния опит на всички тези организации и лица в затворите и в същото време ще създадем връзка с „външния свят“.

Освен това, в рамките на проекта СЗПБ, ще дадем „глас“ на затворниците.

Както видяхме в проекта „Prisoners Active Citizenship“ (PAC – KA2, 2017-2019), лишените от свобода бяха поканени да участват в разработването и организацията на спортни и културни дейности. Това участие може да приема различни форми, разположени в пирамидата на гражданското участие (Brosens, 2018): информиране, консултиране, съветване, съвместно производство или овластяване. Отделни затворници могат да се ангажират с отговорности по различните нива. В тази връзка, проектът СЗПБ ще повиши участието и приноса на затворниците при организацията на дейности и тяхното осъществяване.

Крайната цел на проекта СЗПБ е да разработи европейски наръчник относно значимостта на добрите спортни програми и връзката с „външния свят“, както и да се съставят препоръки за политики на тази тема. За тази цел консорциумът на СЗПБ ще разработи, тества и реализира учебни терени в 5 европейски държави. Обучителните дейности в тях ще се основават на научни и валидни изследвания. Оценявайки процесите и резултатите, тези иновативни учебни среди ще бъдат научно изследвани, за да се разработи инструментариум и да се съставят препоръки за политики на правителствата, затворите и всички заинтересовани страни с цел създаване на добри и устойчиви практики на местно ниво в европейски контекст.

 

1 коментар за “Какви са ползите от проектът SPPF за лишените от свобода и за обществото?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *