Обучение на екипа в Полша – юни 2016

Екипът ни взе участие в обучение на партньорите Arts in Jail: Experiences and learning patterns for prisoners по проект „Умения за свобода“ в гр. Шчечин, Полша от 27 юни до 2 юли. Домакини ни бяха колегите от университета Collegium Balticum.

Целта на обучението беше да споделим, сравним и систематизираме методи за артистични дейности в затворите, за да:

  • създадем нови инструменти и методи, както и да ги направим по-видими и използваеми в партньорските страни
  • да обмислим начини за подпомагане ресоциализацията и съзнателното участие на лишените от свобода в програмите, за да улесним търсенето им на работа
  • да обмислим начини за стимулиране на обществото да стане по-включващо спрямо бившите затворници

Освен двама души от нашия екип, в обучението взе участие и представител на Затвор Пловдив – Инспектор СДВР Делчо Балакчиев.

Всички партньори, участващи в проекта (от Белгия, Кипър, Италия, Германия, Турция и Полша) представиха работата си с лишени от свобода и обсъдиха възможностите за адаптиране на различните методи към текущата законодателна обстановка в национален контекст. В обучението бяха обсъдени множество модели на формално и неформално образование, които биха могли да бъдат достъпни в условията на затвора, както и минималните изисквания за операторите на програмите.

Вижте видео от представянията на партньорите.