Първо обучение по проект „Всичко е възможно“

Пловдив, 26.06.2015г.
Във връзка с реализацията на проект „Всичко е възможно” №93-00-138/12.03.2015 г., бе проведено двудневно изнесено обучение за служители на пловдивския затвор за повишаване на квалификацията на участниците за работа с представители на уязвими групи сред осъдени лица. Обучението бе изнесено в хотелска база до с. Старосел и включваше следните теми: „Превенция и профилактика на Бърнаут синдром” и „Индивидуални техники за повишаване на самоконтрола сред служителите”. Обратната връзка от проведеното обучение бе много добра и ще допринесе за провеждането на по-успешен превъзпитателен процес с осъдени лица в пловдивския затвор и затворническите общежития в Пловдив, Кърджали и Смолян.
Проект ”Всичко е възможно” 93-00-138/12.03.2015 г.е финансиран от Норвежки финансов механизъм 2009 – 2014, http://www.eeagrants.bg/bg/2009-2014/, с програмен оператор Министерство на правосъдието, https://mjs.bg/132/
Plovdiv, 26.06.2015
A twoday training of prison staff at Plovdiv prison and its branches in Smolyan and Kardzhali has been held out under Everything is possible project. The training aimed to increase the qualification level of the officers regarding their work with vulnerable groups of inmates and thus to improve correctional process.  “Burnout syndrome preventionand Self-control individual techniques” were presented and got very positive feedback from the participants.

Everything is possible 93-00-138/12.03.2015 project is financed by Norwegian Financial Mechanism 2009 – 2014, http://www.eeagrants.bg/bg/2009-2014/, with Programme operator  – Ministry of Justice, https://mjs.bg/132/