Покана за семинар в Сърбия

Семинар по проект ARTYS ще се проведе от 02-07.02.2023 г. в Сремски Карловици, Сърбия.

ARTYS training seminar for using drama based youth work in psychosocial support of young people with fewer opportunities!
Това обучение ще събере младежки работници, които желаят да си сътрудничат по отношение на психосоциалната подкрепа чрез ангажирани методологии като процесна драма и форум театър, които подпомагат социалното включване и благосъстоянието на младите хора с по-малко възможности.
Каним всички наши партньори и младежи, участвали в текущи и предходни проекти да участват!
Трябва да сте:
– младежки работник или театрален оператор, използващ театър за психосоциална подрепа на младежи;
– пълнолетен младеж (по дефиниция на ЕС 😉 ), участвал в нашите театрални работилници или в други подобни и желаещ да сподели опита си по време на семинара;
– да владеете английски език.
С предимство са кандидати в неравностойно положение от нашата мрежа на действие.

Може да попълните формата за кандидатстване тук:

https://forms.gle/9nA1eeG357YF7wyd8

Краен срок: 15 януари 2022