Приключили проекти

Изкуството на живота, чрез живота на изкуството
Skills for freedom
For Better Future
Mentoring for self-help
CHANCE – Changing Lives by Community Engagement
Freeman Walking – Театърът като средство за интеграция на лишените от свобода
SPPF – Спорт в затвора – план за бъдещето
Извънредно огледало – проект за театър, финансиран от НФК, програма САИ
АРТ проекти UPSDA – Биография