Извънредно огледало – проект за театър, финансиран от НФК, програма САИ

Повече за проекта вижте тук.