Текущи проекти

Изкуството на живота, чрез живота на изкуството
Freeman Walking – Театърът като средство за интеграция на лишените от свобода
SPPF – Спорт в затвора – план за бъдещето