Второ еднодневно обучение по проект „Всичко е възможно“

Пловдив, 25.09.2015г.
Във връзка с реализацията на проект „Всичко е възможно” №93-00-138/12.03.2015 г., бе проведено второто еднодневно обучение за служители в системата на ГДИН, социалните услуги и неправителствени организации работещи с осъдени лица, правонарушители и деца и младежи с девиантно поведение за повишаване на квалификацията на участниците за работа с представители на уязвими групи и работа в мрежа. Обучението се проведе в гр. Пловдив и включваше представяне на проекта и следните теми: „Разстройства поради употреба на психоактивни вещества”, „Дизайнерски дроги” и „Предотвратяване на насилие при работа с психично болни. Участниците бяха заинтригувани от реализацията на проекта и атрактивното представяне на презентациии от екипа по проекта и доктор Иван Добринов.

Проект ”Всичко е възможно” 93-00-138/12.03.2015 г.е финансиран от Норвежки финансов механизъм 2009 – 2014, http://www.eeagrants.bg/bg/2009-2014/, с програмен оператор Министерство на правосъдието, https://mjs.bg/132/
Plovdiv, 25.09.2015
A oneday training for experts of correctional and probation services, social services and NGO working with prisoners and offenders has been held out under Everything is possible project in the Town of Plovdiv. The training aimed to increase the qualification level of the participants and promote networking among experts from different organisations. The following topics were presented: realized so far project activities, “Psychoactive substances disorders”, “Designer drugs” and Violence prevention at work with people with psychic disorders”. Participants were pleased to get familiar with project aims and new knowledge from attractive presentations of the lecturer.
Everything is possible 93-00-138/12.03.2015 project is financed by Norwegian Financial Mechanism 2009 – 2014, http://www.eeagrants.bg/bg/2009-2014/, with Programme operator  – Ministry of Justice, https://mjs.bg/132/