Начало

Нашата мисия:

Да подпомогнем организациите и индивидите в постигане на професионално и личностно превъзходство.

Нашите ценности:

 • Знание
 • Качество
 • Конструктивност в отношенията
 • Уважение
 • Оригиналност
 • Креативност
 • Гъвкавост
 • Отворено съзнание
 • Учене от опита
 • Различност
 • Професионализъм
 • Личностен подход
 • Надеждност

0896 73 11 73

0898 29 67 05

upsda.bg@gmail.com