Обучение на екипа в Берлин: How to learn to give skills value

Между 26 Септември и 2-ри Октомври 2016 се проведе второто партньорско обучение по проект „Умения за свобода“ в гр. Берлин, Германия. Домакини ни бяха колегите от AufBruch.

Фокус на работната среща беше:

  • Припознаване и развитие на уменията, постигнати от задържаните лица по време на работата им в наказателните институции
  • Изграждане на местни мрежи за подкрепа по отношение на реинтеграцията на настоящи и бивши затворници и сертификация на придобитите умения по време на лишаването от свобода
  • Повишаване мобилността на бивши осъдени лица с цел заетост

В обучението, от българска страна, освен представител на екипа ни, поканихме да се включат и г-жа Емилия Стайкова от Затвор Пловдив и г-жа Атанаска Бъклева от ЦСРИ за работа с правонарушители и бежанци.

По време на работната среща бяха създадени оперативни насоки и образователни планове на предстоящата експериментална фаза, както и бяха представени добри практики от различните държави за изграждане на мрежи.

Ключов акцент в обучението беше представянето на иновативна програма за припознаване на културни компетенции – The Cultural competency Record (германска сертификационна система за компетенции, придобити чрез културно образование), представена от нейния създадел – Erich Schriever.

Участниците имаха възможност да се срещнат с бивши затворници, участвали по проекти на домакина, както и да посетят младежкия затвор в Берлин.