Новини

Общо събрание на Сдружение ОПУР

ПОКАНА от Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел в общественополезна дейност „Обединени професионалисти за устойчиво развитие“ На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 24 /2/ от Устава на Сдружението, се свиква  общо събрание на Сдружението на 31.03.2024 г. /неделя/ от 17:30 часа в офиса на адрес гр. Пловдив, ул. „ Иларион Макариополски“ № 64, при следният Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 1. Отчет за дейността през 2023 година и ...
Повече информация

Ключови компетенции и професионална етика

На 13.02. проведохме компактно и плодотворно обучение по темата за ключовите компетенции за психо-социална подкрепа със специалисти с дългогодишен стаж от ЦОП, ЦПЛУВТМУ и ЦСРИ към Интегриран комплекс за социални услуги "Напредък", гр. Пловдив. От дебатите, изведохме няколко бележки, които са свързани с изискванията за практикуване в психологическата и социална сфери. Някои от тях не ...
Повече информация

Първо обучение по „Бъдеще за децата на Община Минерални бани“

Между 31 януари и 02 февруари 2024г. се проведе въвеждащото обучение на специалисти от Община Минерални бани на тема: „Социални услуги за деца и възрастни – актуална нормативна рамка, практика и предизвикателства. Методи и подходи за предоставяне на социални услуги“ в с. Минерални бани, във връзка с изпълнението на проект „Бъдеще за децата на община ...
Повече информация

ARTYS e-toolkit 2023

В основата на проекта ARTYS са компетенциите, необходими за осъществяване на драматична младежка работа, и психосоциалната подкрепа за работа с млади хора. Анализирайки съществуващата Европейска стратегия за обучение на младежки работници, които работят в международен план, консорциумът стигна до заключението, че е необходимо да се добавят подробни компетенции, особено за по-широк европейски контекст и за ...
Повече информация

4-ма специалисти преминаха успешно МОДУЛ 2 на обучението за работа с комплексна травма

4- ма професионалисти, селектирани от UPSDA преминаха успешно 3-дневното обучение за работа с комплексна травма в град Тампере, Финландия през месец септември 2023. Двама от участниците са служители на ГДИН, което още веднъж показва, че е възможно доброто сътрудничество между НПО-сектора и държавните структури. Обучението е естественото продължение на започналата през м. юни обмяна на ...
Повече информация

Заключителна пресконференция по проект проект: „ Социално-икономическа интеграция на уязвими групи и интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в община Велинград“

                                                       На 25.09.23г.  от 09:30ч. в голяма заседателна зала на Общинска администрация беше проведена заключителна пресконференция във връзка приключване на дейностите по  проект: „ Социално-икономическа интеграция на уязвими групи ...
Повече информация

Изложба – Седмица на здравето

                На 25 септември 2023 година беше открита изложба на снимки от проведената в периода 18-24 септември "Седмица на Здравето"  част от Дейност 8: Повишаване информираността относно социалните и здравните права. Насърчаване семейното планиране и отговорното родителство. Повишаване здравната култура /Направление III/ Поддейност 3 - Здравен клуб, реализирана ...
Повече информация

Ден на спортната активност и екипно взаимодействие

                          За втора поредна година Сдружение „Обединени професионалисти за устойчиво развитие“ Пловдив, които са партньор по Проект ,,Социално-икономическа интеграция на уязвими групи и интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в Община Велинград“ организира  на 25 септември 2023 година в град  Велинград "Ден ...
Повече информация

Покана за участие в семинари

                             ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В   СЕМИНАРИ   УВАЖАЕМИ  РОДИТЕЛИ, УЧИТЕЛИ и ОБЩЕСТВЕНИЦИ В ГРАД ВЕЛИНГРАД, Уведомяваме Ви, че на   10.08.2023, на 11.08.2023 година и на   14.08.2023 от 10.00 часа  в зала на Образцово народно читалище „Св. св. Кирил и Методий-1905“ – кв ...
Повече информация

Обява за свободна работна позиция – актьор

                                        О Б Я В А ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ Сдружение „Обединени професионалисти за устойчиво развитие“ , в качеството си на партньор по Договор BG05M9OP001-2.056-0009-2014BG05M2OP001-C01 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи и интегрирани мерки за подобряване достъпа ...
Повече информация

Обява за подбор на служители

                                                        О Б Я В А ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ Сдружение „Обединени професионалисти за устойчиво развитие“ , в качеството си на партньор по Договор BG05M9OP001-2.056-0009-2014BG05M2OP001-C01 „Социално- икономическа интеграция ...
Повече информация

Покана за участие в семинари

                ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРИ УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, УЧИТЕЛИ и ОБЩЕСТВЕНИЦИ НА ГРАД ВЕЛИНГРАД, Уведомяваме Ви, че на 30.06.2023 от 9.30 часа и 01.07.2023 от 10.00 часа в зала на Образцово народно читалище „Св. св. Кирил и Методий-1905“ – кв. Чепино, гр. Велинград - пл. Македония № 1, ...
Повече информация

Ще обучават български специалисти във Финландия за работа с комплексна травма

На първата среща на консорциума на проекта TRUST в Тампере, Финландия през месец май, бяха очертани ясно задачите за следващите няколко месеца. Най-важната от тях е набирането на участници за обученията на специалисти от 7 държави, включително България в ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ в прилагане на ПОДХОД към КОМПЛЕКСНА ТРАВМА в работата на специалистите, работещи ...
Повече информация

Първа среща с младежки работници по проект ARTYS в Сърбия

Споделяме моменти от семинар ARTYS - използване на театър за психо-социална подкрепа на младежи в неравностойно положение. Срещата се състоя през м.февруари в Сремски Карловци, Сърбия. Присъстваха театрални експерти и младежки работници, представители на трите държави-партньори. Следващата среща предстои през юни в България. Очаквайте ...
Повече информация

Общо събрание на Сдружение ОПУР

ПОКАНА от Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел в общественополезна дейност „Обединени професионалисти за устойчиво развитие“ На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 24 /2/ от Устава на Сдружението, се свиква  общо събрание на Сдружението на 28.03.2023 г. /вторник/ от 17:30 часа в офиса на адрес гр. Пловдив, ул. „ Иларион Макариополски“ № 64, при следния Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 1. Отчет за дейността през 2022 година и ...
Повече информация

Обява за свободни работни позиции за реализиране на Форум Театър

                    О Б Я В А ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ             Сдружение „Обединени професионалисти за устойчиво развитие“ , в качеството си на партньор  по  Договор BG05M9OP001-2.056-0009-2014BG05M2OP001-C01 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи и интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в Община Велинград“ , ОП „НОИР“, Приоритетна ...
Повече информация

Изграждане на мостове чрез спорта – Ръководство за практици, проект SPPF

Целта на проекта SPPF беше да се разработи европейско ръководство за добри практики в областта на спортните програми в затворите с връзка с "външния свят". Ето го и готовия продукт: Ръководство за практици на английски "Изграждане на мостове чрез спорта" - Building bridges through sport-web Това ръководство е създадено, за да помогне на хората, работещи ...
Повече информация

Стартира проект TRUST

Винаги е много приятно, когато продължаваме партньорството си с организации от предходни проекти и може да надградим резултатите си в още по-добра светлина, както и да разширим мрежата на действие. И така с радост ви съобщаваме, че стартира проекта TRUST - Trauma-sensitive Working Model for Marginalised Youth,  ко-финансиран от ЕС по програма Еразъм +, в ...
Повече информация

Представихме официално резултатите по проект SPPF в Брюксел

На заключителна конференция в Брюксел бяха представени резултатите от проекта SPPF ✔️ Точно преди седмица повече от 100 участници се събраха в Брюксел за заключителния симпозиум по проекта "Спортът в затворите - план за бъдещето" (SPPF). По време на симпозиума резултатите от проекта SPPF бяха представени пред международна аудитория. Имаше участници дори от Корея, Южна ...
Повече информация

Покана за семинар в Сърбия

Семинар по проект ARTYS ще се проведе от 02-07.02.2023 г. в Сремски Карловици, Сърбия. ARTYS training seminar for using drama based youth work in psychosocial support of young people with fewer opportunities! Това обучение ще събере младежки работници, които желаят да си сътрудничат по отношение на психосоциалната подкрепа чрез ангажирани методологии като процесна драма и ...
Повече информация

Theater for Youth – семинар в Швейцария

Експерти и доброволци от сдружението ни се срещнаха с младежки работници от 8 държави в Гугисберг, Швейцария от 6-11 ноември 2022, за да обсъдят възможностите при прилагането на театрални техники и Форум Театър за младежи. Организациите от Germany, Israel, Kosovo, North Macedonia, Palestine, Serbia, United Kingdom and Switzerland обмениха добри практики и създадоха стратегии за ...
Повече информация

ARTYS – драма в подкрепа на младежи

Старитира проектът ARTYS -  Използване на младежка работа, основана на драма, за психосоциална подкрепа на млади хора с ограничени възможности  Предистория Организациите, участващи в този проект, са ви познати от наши предишни инициативи. Идеята му ни събра заедно с нашите дългогодишни приятели от OKO -ORGANIZACIJA KREATIVNOG OKUPLJANJA (инициатор на проекта и водеща организация), Сърбия и ...
Повече информация

Актуално състояние в затворите в Европа: идентифициране на спортни дейности

FINAL-Report-SPPF-IO1.V3-bg.2022 "Актуално състояние в затворите в Европа: идентифициране на спортни дейности"  е доклад,  изготвен от изследователи от Vrije Universiteit Brussel (VUB) като част от проекта "Спорт в затвора, план за бъдещето (SPPF)", който е съфинансиран от програмата "Еразъм+" на Европейския съюз. Изследователите от Vrije Universiteit Brussel са направили преглед на литературата, за да очертаят съществуващите ...
Повече информация

Покана – предоставяне на оферта – провеждане на семинари

                                        ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА П  О  К  А  Н  А   от Сдружение ОБЕДИНЕНИ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ, ЕИК 176138019 , със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул. ИЛАРИОН МАКАРИОПОЛСКИ, номер 64, ап. 8 ОТНОСНО: ...
Повече информация

Какво да очаквате на 13 септември от нашата програма?

Презентатори -13 септември Програмата на събитието ще бъде изключително интересна, включвайки историите на пъстра палитра презентатори. В нея се побират комфортно хора от различни сфери: академици, служители на институции, социално ангажирани личности, бивши лишени от свобода, доброволци и т.н. Това, което ги обединява е вярата в ползите от спорта. В програмата ще се включат четири ...
Повече информация

Ръководство по проекта „Приказна кутия“

Ръководството, включено в публикацията, е част от проекта "Приказна кутия", изпълнен от Сдружение „Обединени професионалисти за устойчиво развитие“, с финансовата подкрепа на Национален фонд култура по програма Социално ангажирани изкуства, модул „Работа с общности и групи в неравностойно положение“. То има за цел да предостави на заинтересованите лица теоретична информация, практически умения и конкретни стратегии ...
Повече информация

Събитие за популяризиране на резултатите от проект SPPF в България

На 13 септември 2022г. ще се състои официално събитие в град Стара Загора, на което организации от България и чужбина, ще разкажат за дейностите и резултатите, постигнати по време на взаимодействието си по международния проект Спорт в затвора - план за бъдещето, който се осъществява от януари 2020 година и приключва в края на тази ...
Повече информация

Събитие за популяризиране резултатите от проекта SPPF в Холандия

През месец май се състоя събитие за популяризиране  резултатите от проекта "Спорт в затвора, план за бъдещето" в Холандия. На събитието бяха предоставени изследвания по въпросите на спорта от водещи академици от Англия, Белгия и Холандия, споделени добри практики и начини за социално включване на лишените от свобода в и извън затвора. "Гвоздеят" на програмата ...
Повече информация

Покана – предоставяне на оферта за избор на изпълнител за създаване и функциониране на Форум театър

                                       П  О  К  А  Н  А   от Сдружение ОБЕДИНЕНИ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ, ЕИК 176138019 , със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул. ИЛАРИОН МАКАРИОПОЛСКИ, номер 64, ап. 8 ОТНОСНО: Представяне на оферта във ...
Повече информация

Конкурс за свободни работни места – реализиране на Форум Театър

                                       Сдружение „Обединени професионалисти за устойчиво развитие“ , в качеството си на партньор  по  Договор BG05M9OP001-2.056-0009-2014BG05M2OP001-C01 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи и интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в Община Велинград“ , ОП „НОИР“, Приоритетна ос  ...
Повече информация

Обява за подбор на кандидати – свободни работни позиции

                                 Сдружение „Обединени професионалисти за устойчиво развитие“ , в качеството си на партньор  по  Договор BG05M9OP001-2.056-0009-2014BG05M2OP001-C01 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи и интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в Община Велинград“ , ОП „НОИР“, Приоритетна ос  BG05M9OP001-2 „Намаляване на ...
Повече информация

Обява за свободни работни позиции

                                        Сдружение „Обединени професионалисти за устойчиво развитие“ , в качеството си на партньор  по  Договор № BG05M9OP001-2.056-0009-C01 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи и интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в Община Велинград“ , ОП „Развитие ...
Повече информация

5 дневна кампания на терен „За образованието“ ще се проведе в община Велинград

                            Дейностите на Сдружение ОПУР, като партньор по проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи и интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в Община Велинград“ предвиждат и провеждане  на  5 дневна информационна кампания на терен „За образованието“. По време на кампанията ще ...
Повече информация

Общо събрание на Сдружение ОПУР

ПОКАНА от Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел в общественополезна дейност „Обединени професионалисти за устойчиво развитие“ На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 24 /2/ от Устава на Сдружението, се свиква  общо събрание на Сдружението на 28.03.2022 г. /понеделник/ от 17:30 часа в офиса на адрес гр. Пловдив, ул. „ Иларион Макариополски“ № 64, при следния Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 1. Отчет за дейността през 2021 година ...
Повече информация

Innovate. Empower. Start

Звучи като нещо, което ни е присъщо, нали? : Нашите иновации често са предназначени, за да служат за овластяване на групи от хора в неравностойно положение, за което рядко чакаме някой да даде старт. Нищо ново под слънцето, освен младежкият обмен на френската организация Project Sunrise, финансиран по програма Еразъм +. Всъщност това е заглавието ...
Повече информация

Обява

                                                                 О Б Я В А ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ             Сдружение „Обединени професионалисти за устойчиво развитие“ , в качеството си на партньор  по  ...
Повече информация

Обява

                                                   О Б Я В А ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ             Сдружение „Обединени професионалисти за устойчиво развитие“ , в качеството си на партньор  по  Договор № BG05M9OP001-2.056-0009-C01 „Социално-икономическа интеграция на уязвими ...
Повече информация

Лицата на Freeway – Николета Янева

В Лицата на Freeway представяме и едно интервю с Николета Янева - част от екипа на Сдружение ОПУР от неговото създаване,  експерт с над 19 години опит като психолог - консултант, педагогически съветник, обществен възпитател, мениджър и координатор инатор на проекти на местно, национално и международно ниво. Лучия - Театърът рядко се асоциира със затворническите ...
Повече информация

Стартира нашата „приказна кутия“

Творческа концепция и обхват на проекта. „Приказна кутия“ се роди по повод пандемичната ковид-ситуация и е вдъхновена от великия Джовани Бокачо, който в творбата си „Декамерон“ събира десетина младежи от Флоренция в извънградско имение, за да се спасят от чумата. Вместо да се отдадат на своеволия и пороци, младежите си разказват истории, чрез които автора ...
Повече информация

Проект Chance навлиза в своята финална фаза

В момента сме на прага на последния месец на изпълнение на проект CHANCE, чиято основна  цел  популяризация и увеличаване на прилагането на алтернативни мерки за задържане (и/или при лишаване от свобода) при непълнолетни и млади правонарушители, за да се постигне повишаване на положителните въздействия на тези мерки за завръщане в общността. Основните дейности включват обучение на професионалисти, работещи в системата на младежкото правосъдието, за да се подобрят ...
Повече информация

Inspirations- an active audience in Berlin

Trip to Berlin, Germany 10 -13 November 2021 As part of the EU project FREEWAY - 607510-CREA-1-2019-1-IT-CULT-COOP1 Although my time in Berlin was short it was definitely sweet, I was already aware of aufBruchs work by the time I got to see them in person from the many stories and some clips I got to ...
Повече информация

Inspirations – an active audience in Wroclaw

Trip to Wroclaw 27 – 31 October  2021 As part of the EU project FREEWAY - 607510-CREA-1-2019-1-IT-CULT-COOP1 The Granice/Borders festival in Wroclaw was an incredible experience. Going to the Prison and getting to see the work of Diego up close was amazing, you could really tell that the prisoners were enjoying their time away from ...
Повече информация

ОБЯВА – Търсим помещение под наем в град Велинград

                                         О  Б  Я  В  А   Сдружение „Обединени професионалисти за устойчиво развитие“ търси да наеме ПОМЕЩЕНИЕ/ПОМЕЩЕНИЯ за осъществяване на под дейност 3 – "Здравен клуб". Реализирането на дейността е свързана с провеждане на групови сесии ...
Повече информация

ОБЯВА – Търсим да наемем помещение в град Велинград

                                                     О  Б  Я  В  А   Сдружение „Обединени професионалисти за устойчиво развитие“ търси да наеме ПОМЕЩЕНИЕ/ПОМЕЩЕНИЯ за осъществяване на под дейност 2 - "Работилница за родители - Заедно за образование" ...
Повече информация

ОБЯВА – Търсим помещние под наем в град Велинград

                                                                                                                         ...
Повече информация

Среща по проект FREEWAY в Пловдив

На 9 и 10 септември в Пловдив се реализира среща по проект FREEWAY – Free Man Walking – театърът като инструмент за улесняване на интеграцията, подкрепен от програмата Creative Europe, с участието на представители на водещата организация -  Teatro dei Venti от Модена, и партньорските организации -  Aufbruch (Германия), Jubilo (Полша) и UPSDA (България). На ...
Повече информация

Проект СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ И ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

Основната цел на проекта е реализирането на интегриран подход за повишаването качеството на живот, социалното включване и намаляване на бедността, както и трайната интеграция на представителите на целевите групи чрез реализацията на комплексни мерки за интеграцията на пазара на труда, достъп до образование и обучение, достъпа до социални и здравни услуги) с цел допълване на мерките ...
Повече информация

Сдружение ОПУР – партньор на Община Велинград в реализиране на проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи и интегрирани мерки за подобряване на достъпа до образование в Община Велинград“

                                           На 16.08.2021 г. ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД подписа административен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ И ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД.   Основнта цел на проекта е реализирането ...
Повече информация

Inspirations – an active audience in Modena

Trip to Modena 27 – 30 July 2021 As part of the EU project FREEWAY - 607510-CREA-1-2019-1-IT-CULT-COOP1 When I was entering the bus and getting ready for the experience ahead of me I felt kind of nervous, what would a prison in Italy be like? Would it be as intimidating as the prisons I knew ...
Повече информация

Втора обучителна среща по проект ШАНС – LTT2

For ENG scroll down_ _ _ Екипът ни и наши партньори от социални институции участвахме във втората обучителна среща по проекта ШАНС, където международните партньори представиха дейностите, които правят с млади хора в конфликт със закона, които са в общностни мерки като пробация и общественополезен труд. Тези дейности включват спорт, арт терапия и други видове ...
Повече информация

Общо събрание на Сдружение ОПУР

ПОКАНА от Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел в общественополезна дейност „Обединени професионалисти за устойчиво развитие“ На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 24 /2/ от Устава на Сдружението, се свиква  общо събрание на Сдружението на 10.05.2021 г. /понеделник/ от 17:30 часа в офиса на адрес гр. Пловдив, ул. „ Въча“ № 10, при следния Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 1 Избор на ...
Повече информация
Павлина Братанова като Баба Марта

„Моята работа е да запаля светлинката“- Павлина Братанова от „Лицата на FREEWAY“

Лучия Велева, експерт комуникации в проект FREEWAY, се срещна с Павлина Братанова, дългогодишен преподавател в УЧИЛИЩЕ в затвора, едно от ЛИЦАТА на FREEWAY. Г-жа Братанова в момента води театралната работилница на UPSDA с актьори, лишените от свобода от Затвор Пловдив, за изграждане на спектакъл по метода Форум Театър с обща тема: Бащи и синове. Ето ...
Повече информация

Кастинг за деца и младежи

Набираме ДЕЦА И МЛАДЕЖИ - за участие в проект "Извънредно огледало", финансиран от НФК по програма Социално ангажирани изкуства. Кастингът за таланти ще се състои на 22 февруари от 12:30 до 14:00 часа в Образователен център към НУ „Кирил Нектариев“ – официален партньор на проекта „Извънредно огледало“ и мотото на СОПУР - We lift people ...
Повече информация

Стартира Проект „Извънредно огледало“

През месец февруари 2021 стартира проектът ИЗВЪНРЕДНО ОГЛЕДАЛО, финансиран от Национален фонд "Култура", програма Социално ангажирани изкуства. Резюме на проекта: Проектът Извънредно огледало включва една основна дейност: 1) театрален курс по метода форум театър на Аугусто Боал, съчетан с елементи на класически театър за деца и младежи в Квартал Столипиново, гр. Пловдив И 2) няколко ...
Повече информация

Общо събрание на Сдружение ОПУР

ПОКАНА от Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел в общественополезна дейност „Обединени професионалисти за устойчиво развитие“ На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 24 /2/ от Устава на Сдружението, се свиква  общо събрание на Сдружението на 05.03.2021 г. /петък/ от 17:30 часа в офиса на адрес гр. Пловдив, ул. „ Въча“ № 10, при следния Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 1 Отчет за ...
Повече информация

Какви са ползите от проектът SPPF за лишените от свобода и за обществото?

Предишни изследвания на партньора ни Vrije Universiteit Brussel, показват, че спортните програми в затвора имат немалко ползи за лишените от свобода, за затворът като институция и за обществото. Съществуват обаче съществени разлики във възгледите и практиките между европейските държави, както и между различните затвори в една и съща държава. Чрез SPPF, ние ще можем да ...
Повече информация
UPSDA solutions

Спортът – инструмент за социална интеграция на лишените от свобода

Над 1 500 000 души са лишени от свобода в цяла Европа -  огромна популация от хора, изложени на риск от социално изключване от обществото. Ние вярваме, че затворниците са повече от тяхното криминално досие. На първо място, те са хора. Те са част от обществото ни, те са граждани. Няколко международни законодателства заявяват ясно ...
Повече информация

Партньорската мрежа на организацията расте 🙂

През последните два месеца към партньорската ни мрежа от съмишленици, се присъединиха още две организации: СНЦ "Театър на отговорността" Фондация "Арт Ангел"  И двете организации са общестевено ангажирани с каузата на изкуството като средсто за социална промяна. Добре дошли! Приветстваме новите си партньори и ви каним да следите нашите общи инициативи. 🙂 ...
Повече информация

Партньорската мрежа на организацията расте 🙂

През последните два месеца към партньорската ни мрежа от съмишленици, се присъединиха още две организации: СНЦ "Театър на отговорността" Фондация "Арт Ангел"  И двете организации са общестевено ангажирани с каузата на изкуството като средсто за социална промяна. Добре дошли! Приветстваме новите си партньори и ви каним да следите нашите общи инициативи. 🙂 ...
Повече информация

Общо събрание на Сдружение ОПУР

ПОКАНА от Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел в общественополезна дейност „Обединени професионалисти за устойчиво развитие“ На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 24 /2/ от Устава на Сдружението, се свиква  общо събрание на Сдружението на 23.06.2020 г. /вторник/ от 17:30 часа в офиса на адрес гр. Пловдив, ул. „ Въча“ № 10, при следния Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 1 Отчет за ...
Повече информация

Важно- отлагане на Общо Събрание на Сдружение ОПУР

Във връзка със заповед № РД – 01 – 124/13.03.2020г. на Министъра на здравеопазването, с която са въведени противоепидемични мерки на територията на Република България, и обявеното с Решение на Народното събрание на РБ от 13.03.2020г. извънредно положение, в съответствие с препоръките за социална дистанция на Националния оперативен щаб, създаден със заповед № Р – ...
Повече информация

Общо събрание на Сдружението

ПОКАНА от Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел в общественополезна дейност „Обединени професионалисти за устойчиво развитие“ На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 24 /2/ от Устава на Сдружението, се свиква  общо събрание на Сдружението на 25.03.2020 г. /сряда/ от 17:30 часа в офиса на адрес гр. Пловдив, ул. „ Въча“ № 10, при следния Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 1 Отчет за ...
Повече информация

Обучение за театрални оператори в затвора – FREEWAY

Безплатно обучение с предварителна селекция 🎯 Краен срок за подаване на заявления: 30 март 2020 Проект на Teatro dei Venti (Италия), aufBruch (Германия), Fundacja Jubilo (Полша) и UPSDA (България). Артистично творчество, обучение, развитие на публика и обмен на добри театрални практики в затвора на европейско ниво  UPSDA  отправя покана за участие в обучение, насочено към ...
Повече информация

FREEWAY – Театърът като инструмент за интеграция на лишените от свобода

Представяме ви един проект на Teatro dei Venti (Италия), aufBruch (Германия), Fundacja Jubilo (Полша) и UPSDA (България)                                   - FREEWAY - Free man walking, theater as a tool for detainees’ integration Проектът е подкрепен от програма Креативна Европа и ...
Повече информация

The Freeway project – Creative Europe стартира

Европейският проект FREEWAY - Free Man Walking - театърът като инструмент за улесняване на интеграцията, подкрепен от програмата Creative Europe - културни проекти, замислени и ръководени от Teatro dei Venti от Модена, който предвижда активното участие на 3 партньорски организации. : Aufbruch (Германия), Jubilo (Полша) и UPSDA (България). Срещата стартира работата по проекта на 18 ...
Повече информация

The Freeway project – Creative Europe стартира

Европейският проект FREEWAY - Free Man Walking - театърът като инструмент за улесняване на интеграцията, подкрепен от програмата Creative Europe - културни проекти, замислени и ръководени от Teatro dei Venti от Модена, който предвижда активното участие на 3 партньорски организации. : Aufbruch (Германия), Jubilo (Полша) и UPSDA (България). Срещата стартира работата по проекта на 18 ...
Повече информация

Стартира проекта CHANCE – осъществяване на алтернативни мерки за задържане

The 1st Transnational Project Meeting (kick-off meeting) of the "CHANCE - Changing lives by Community Engagement" project was successfully carried out in Athens Greece 22-23.10.2019. “CHANCE” is a project within the framework of Erasmus+ KA2 Strategic Partnerships in the field of Youth with partners from 6 EU countries: Bulgaria, Finland, Greece, Italy, Romania and Spain ...
Повече информация

[F]ACT coming in October

UPSDA will take part in the [F]ACT -  project, funded by the Erasmus +, lead by the Coordinator: „Organizacija kreativnog okupljanja“- OKO The main goal of the project is to prevent extremism and radicalization among youth and empower them to prevent that behavior and its negative effects on young people. This project is designed to ...
Повече информация

Общо събрание на членовете на Сдружение ОПУР

ПОКАНА от Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел в общественополезна дейност „Обединени професионалисти за устойчиво развитие“ На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 24 /2/ от Устава на Сдружението, се свиква общо  събрание на Сдружението на 15.09.2019 г. /неделя/ от 17:30 часа в офиса на адрес гр. Пловдив, ул. „ Въча“ № 10, ...
Повече информация
Дискусия 19 юни 2019

Възможности за признаване и сертифициране на културни компетенции

На 19 юни 2019г. (сряда) от 10:00 ч., в зала 36 на Община Пловдив, се проведе дискусия на тема «Възможности за признаване и сертифициране на културни компетенции“, по проект „МОСТове на изкуството“, финансиран от ОФ «Пловдив 2019». Дискусията бе част от застъпническата кампания на Сдружение "Обединени професионалисти за устойчиво развитие" за валидизиране на умения, придобити ...
Повече информация

Откриване на изложбата „Отвъд стените“

Сдружение „Обединени професионалисти за устойчиво развитие“ за трета поредна година откри изложбата с произведения, изработени от лишени от свобода, изтърпяващи наказанието си в затвор Пловдив. Тазгодишната изложба, част от проекта „Изкуството на живота чрез живота на изкуството“* бе именувана „Отвъд стените“ и официално бе открита на 03.06.19 в галерия „ТракАрт“. „В абстрактното изкуство няма разказ, ...
Повече информация

Фестивална програма на Bridge trough art Festival – June 2019

Фестивалната програма на проекта Мостове на изкуството на Сдружение Обединени професионалисти за устойчиво развитие е част от официалната програма на Пловдив - Европейска столица на културата 2019. Всички нейни елементи представляват артистична и театрална рефлекция относно ролята на изкуството по отношение на промяната в личните и обществени нагласи на хората. Тя обединява в себе си: 03-09 ...
Повече информация

Общо събрание на Сдружението

ПОКАНА от Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел в общественополезна дейност „Обединени професионалисти за устойчиво развитие“ На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 24 /2/ от Устава на Сдружението, се свиква  общо събрание на Сдружението на 20.03.2019 г. /сряда/ от 17:30 часа в офиса на адрес гр. Пловдив, ул. „ Арда“ № 9, при следния    Д Н Е В Е Н   Р Е Д:                 ...
Повече информация

Стартира новият проект МОСТове на изкуството

Проектът включва организиране и провеждане на фестивал на артистичните дейности, провеждани с маргинализирани лица и групи в неравностойно положение. Освен това, екипа ни ще осъществи няколко подкрепящи дейности с целевите групи за създаване на връзки с широката общественост и трансфер на добри практики в областта на активното социално включване чрез изкуство и театър. Името на ...
Повече информация

Открихме изложбата „пред портите на града“

На 28 юни 2018 г. от 18:30 открихме #заедно второто по рода си изложение за гр. Пловдив на произведения, изработени от лица, изтърпяващи наказание лишаване от свобода в Затвор Пловдив - участници в проект "Изкуството на живота, чрез живота на изкуството", иницииран от Сдружение "Обединени професиналисти за устойчиво развитие" благодарение на финансовата подкрепа на Фондация ...
Повече информация

Умения за свобода: от затвора към общността

На 27 април в Затвор Пловдив екипът на сдружението проведе заключително събитие за служители в държавни и общински структури, работещи с бивши и настоящи лишени от свобода, под наслов: “Напасване на уменията на лишените от свобода и предлаганата работа на пазара на труда. Опит и резултати в областта на артистичните дейности”. Събитието оповести резултатите, постигнати ...
Повече информация

Общо събрание на Сдружението

ПОКАНА от Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел в общественополезна дейност „Обединени професионалисти за устойчиво развитие“ На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 24 /2/ от Устава на Сдружението, се свиква извънредно общо събрание на Сдружението на 20.03.2018 г. /вторник/ от 17:30 часа в офиса на адрес гр. Пловдив, ул. „ Арда“ № ...
Повече информация

Съдби на кръстопът – DESTINI INCROCIATI

Destini incrociati е фестивал на артистичните организации, работещи в затворите в Италия, който тази година се състоя между 14-16 октомври 2016 година в Геноа. Екипът ни, както и останалите партньори по проект "Умения за свобода" имахме възможността да го посетим по покана на колегите от Teatro Dell' Ortica по време на третата ни работна среща ...
Повече информация

Обучение на екипа в Берлин: How to learn to give skills value

Между 26 Септември и 2-ри Октомври 2016 се проведе второто партньорско обучение по проект "Умения за свобода" в гр. Берлин, Германия. Домакини ни бяха колегите от AufBruch. Фокус на работната среща беше: Припознаване и развитие на уменията, постигнати от задържаните лица по време на работата им в наказателните институции Изграждане на местни мрежи за подкрепа ...
Повече информация

Обучение на екипа в Полша – юни 2016

Екипът ни взе участие в обучение на партньорите Arts in Jail: Experiences and learning patterns for prisoners по проект "Умения за свобода" в гр. Шчечин, Полша от 27 юни до 2 юли. Домакини ни бяха колегите от университета Collegium Balticum. Целта на обучението беше да споделим, сравним и систематизираме методи за артистични дейности в затворите, ...
Повече информация

Умения за свобода

Днес, в 28-те страни на ЕС, има около 650 000 затворници. Само 1 от 5 от тях се занимава с някакъв вид дейност и само 3% от тях работят за външни лица. Безработицата, липсата на адаптирани модели за обучение и загубата на идентичността и чувството за принадлежност към гражданска общност все още определят твърде високо ...
Повече информация

Заключителна среща по проект „Всичко е възможно“

Пловдив, 27.04.2016г.Във връзка с дейностите по информираност и публичност по проект „Всичко е възможно” №93-00-138/12.03.2015г., бе проведена Заключителна среща за оценка и представяне на резултатите. Експерти по проекта представиха процесите по създаване и въвеждане на специализирана програма за превъзпитание в Затвор Пловдив, с фокус върху уязвими групи като хора от ромски произход, с ментални проблеми, ...
Повече информация

Форум театър в Затвор Пловдив

Пловдив, 22.04.2016г.Във връзка с реализацията на проект „Всичко е възможно” №93-00-138/12.03.2015 г., бе проведено театрално представление в Затвор Пловдив. Актьори в постановката бяха осъдени лица от групите за работа по специализираната програма за превъзпитание, фокусирана върху уязвимите групи в затвора. С помощта на театрален експерт бяха изпълнени две сцени по метода на Форум театър, като ...
Повече информация

Обучение в Менторство на младежи от PTPI

Сдружение „Обединени професионалисти за устойчиво развитие” проведе на 20 и 27 февруари обучение с младежи от пловдивския клон – PTPI Smiles, на международната младежка организация PTPI, в която членуват ученици от горен курс от пловдивски училища, по проект „Менторство за самопомощ”, финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейско ...
Повече информация

Заключителна кръгла маса за представяне на резултатите по проект ,,Менторство за самопомощ”

На 26 февруари в Дома на културата ,,Борис Христов”, гр. Пловдив, Сдружение „Обединени професионалисти за устойчиво развитие” проведе Областна кръгла маса с представители на училища и неправителствени организации за представяне на резултатите от приключващия проект „Менторство за самопомощ” 390/11.06.2015г., финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейско икономическо пространство ...
Повече информация

Изложба на деца и представяне на медиатори в ОУ „Кирил Нектариев” и ВУИ „Ангел Узунов” по проект ,,Менторство за самопомощ”

На 24 и 25 февруари в ОУ,,Кирил Нектариев”, гр. Пловдив, и ВУИ „Ангел Узунов”, гр. Ракитово, бяха открити изложба на деца, които са подкрепяни чрез метода Менторство, от техни учители, по проект „Менторство за самопомощ” 390/11.06.2015г., финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейско икономическо пространство 2009 – 2014г ...
Повече информация

Изложба на деца и представяне на ментори в ОУ „П. Волов” по проект ,,Менторство за самопомощ”

На 16 февруари в ОУ,,Панайот Волов”, гр. Пловдив, бе открита изложба на деца, които са подкрепяни чрез метода Менторство, от техни учители, по проект „Менторство за самопомощ” 390/11.06.2015г., финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейско икономическо пространство 2009 – 2014г. Цел на изложбата, озаглавена „Моята визия за бъдещето” ...
Повече информация

Групова супервизия във ВУИ – Ракитово

Сдружение „Обединени професионалисти за устойчиво развитие” проведе на 23 и 24 януари групова супервизя с педагози-ментори от ВУИ ,,Ангел Узунов” – гр. Ракитово, НУ,,Кирил Нектариев”, гр.Пловдив и ОУ,,Панайот Волов”, гр. Пловдив в хотел ,,Домейн Пещера”, гр. Пещера, по проект „Менторство за самопомощ” 390/11.06.2015г., финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейско ...
Повече информация

„Характеристики на ефективната групова работа с правонарушители” – основна тема на третото еднодневно обучение по проект „Всичко е възможно“

Пловдив, 29.10.2015г.Във връзка с реализацията на проект „Всичко е възможно” №93-00-138/12.03.2015 г., бе проведено третото планирано еднодневно обучение за служители в системата на ГДИН, социалните услуги, неправителствени и благотворителни организации работещи с осъдени лица, правонарушители и деца и младежи с девиантно поведение, за повишаване на квалификацията на участниците за работа с уязвими групи и работа ...
Повече информация

Второ еднодневно обучение по проект „Всичко е възможно“

Пловдив, 25.09.2015г.Във връзка с реализацията на проект „Всичко е възможно” №93-00-138/12.03.2015 г., бе проведено второто еднодневно обучение за служители в системата на ГДИН, социалните услуги и неправителствени организации работещи с осъдени лица, правонарушители и деца и младежи с девиантно поведение за повишаване на квалификацията на участниците за работа с представители на уязвими групи и работа ...
Повече информация

Второ обучение на служители на Затвор – Пловдив

Пловдив, 12.09.2015г.Във връзка с реализацията на проект „Всичко е възможно” №93-00-138/12.03.2015 г., бе проведено двудневно изнесено обучение за служители на пловдивския затвор за повишаване на квалификацията на участниците за работа с представители на уязвими групи сред осъдени лица. Обучението бе изнесено в хотелска база в с. Равногор и включваше следните теми: „Разстройства поради употреба на ...
Повече информация

Проект ,,Менторство за самопомощ” – обединение на професионалисти

Проект ,,Менторство за самопомощ” - обединение на професионалисти Сдружение „Обединени професионалисти за устойчиво развитие” проведе на 28, 29, 30 август обучение с педагозите от ВУИ,,Ангел Узунов”,град Ракитово, НУ,,Кирил Нектариев”,гр.Пловдив и ОУ,,Панайот Волов”, гр.Пловдив в хотел ,,Борика”- с.Равногор. по проект „Менторство за самопомощ” ,финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ...
Повече информация

Представяне на добри практики – първо еднодневно обучение по проект „Всичко е възможно“

Пловдив, 21.08.2015г. Във връзка с реализацията на проект „Всичко е възможно” №93-00-138/12.03.2015 г., бе проведено първо еднодневно обучение за служители в системата на ГДИН, социалните услуги и неправителствени организации работещи с осъдени лица, правонарушители и деца и младежи с девиантно поведение за повишаване на квалификацията на участниците за работа с представители на уязвими групи и ...
Повече информация

Проект „Менторство за самопомощ”

Пловдив, 30.07.2015г.Сдружение „Обединени професионалисти за .устойчиво развитие” стартира проект „Менторство за самопомощ”, финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейско икономическо пространство 2009 – 2014г., чрез Институт Отворено Общество София,www.ngogrants.bgПроектът е с продължителност 8 месеца и общ бюджет 12 823,87 евро Този проект ще подкрепи деца с девиантно поведение ...
Повече информация

Първо обучение по проект „Всичко е възможно“

Пловдив, 26.06.2015г.Във връзка с реализацията на проект „Всичко е възможно” №93-00-138/12.03.2015 г., бе проведено двудневно изнесено обучение за служители на пловдивския затвор за повишаване на квалификацията на участниците за работа с представители на уязвими групи сред осъдени лица. Обучението бе изнесено в хотелска база до с. Старосел и включваше следните теми: „Превенция и профилактика на ...
Повече информация

Сдружение ОПУР – партньор по проект „Всичко е възможно“

Сдружение „Майки срещу дрогата” в партньорство със Сдружение „Обединени професионалисти за устойчиво развитие” стартират проект „Всичко е възможно” №93-00-138/12.03.2015 г., финансиран от Норвежкия финансов механизъм 2009 – 2014г., по Програма BG15 „Корекционни услуги, включително без прилагане на мерки за задържане”, Малка грантова схема с Програмен оператор, Министерство на правосъдието. Проектът е с продължителност 14 месеца ...
Повече информация

Обобщение на резултатите по проект «За по-добро бъдеще»

Сдружение „ОПУР“ финализира проект «За по-добро бъдеще» 92/23.09.2013г.,финансиран по първи конкурс на Програмата за подкрепа на неправителствените организаци в България на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014г. Проекта е финансиран по първи конкурс на Програмата за подкрепа на неправителствените организаци в България на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014г ...
Повече информация

Ритъм за „По-добро бъдеще“

Ритъм за "По-добро бъдеще" Днес 03.02.2014 година се проведе първата ,,Ритъм сесия” по проект ,,За по-добро бъдеще” на Сдружение ,,Обединени Професионалисти за Устойчиво Развитие” .Датата за това събитие бе предварително обмислена с директора на ВУИ,,Ангел Узунов”,град Ракитово и с експертите по проекта. Всички бяхме единодушни, че периодът на междусрочната ваканция е най-подходящото време за това ...
Повече информация

Решаване на проблеми – тренинг с възпитателите на Възпитателно училище интернат „Ангел Узунов“

Във връзка с реализирането на дейностите по проект „За по-добро бъдеще” №92/23.09.2013, финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм за Европейско икономическо пространство 2009 – 2014г., чрез Институт Отворено Общество София, Сдружение ОПУР проведе обучение на 10 педагогически специалисти от Възпитателно училище-интернат „Ангел Узунов”. Обучението се проведе в гр. Пловдив ...
Повече информация

БГ05 „ФОНД ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ“

Сдружение „Обединени професионалисти за устойчиво развитие стартира проект „За по-добро бъдеще”, финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм за Европейско икономическо пространство 2009 – 2014г., чрез Институт Отворено Общество София. Проектът е с продължителност 8 месеца и общ бюджет 4 646 евро. Негов приоритет е овластяване на уязвими групи и ...
Повече информация

Участваме и променяме

РИО - Пловдив покани "Обединени професионалисти" да бъдат сред оценителите в кампанията "Участвам и променям". В Комисията за първа година има представители на НПО сектора, вероятно защото тази година е посветена на социалното благополучие. Кампанията обхваща периода от 15.09.2012 г. до 30.05.2013 година и обхваща всички институции, работещи с деца и ученици в системата на ...
Повече информация

ЗА 60 ГОДИНИ ВЪВ ВУИ – РАКИТОВО ИМА НАВЪРЗАНИ МНОГО ВЪЗЛИ

През последните една-две години във ВУИ – Ракитово са идвали представители на различни институции, организации, медии. Някои идват, за да контактуват с децата, други – за да донесат подаръци, трети – да обучават децата на умения за живот. Но има и такива, които идват да обучават педагозите от училището. Като част от българската образователна система ...
Повече информация

ВУИ Ракитово – мястото на „Учителите със сърце“

В началото на месец декември се проведе обучение на тема „Ефективната групова работа с деца в конфликт със закона” с персонала на ВУИ "Ангел Узунов" гр.Ракитово. В момента в училището се обучават и възпитават от първи до дванадесети клас около 80 деца от цялата страна, извършили противообществени прояви. Провежда се както групова, така и индивидуална ...
Повече информация

Walking the talk – EYSF – 2012

Ласка Ненова представя "най-добри практики" Миналата седмица,83 млади лидери от 28 различни европейски страни, се събраха в Ларнака за Европейската младежка конференция "EYSF 2012. Целта на форума бe да се съберат младите спортни лидери от цяла Европа, за да обменят идеи и добри практики. Тяхна цел бе и създаване на платформа, чрез която техните гласове ...
Повече информация

Yes!+ International Summer School

"Young Leaders for Sustainable Future" SAVE THE DATE!!! Improve your leadership skills and get inspired by distinguished motivational speakers and a diverse international youth body. "Young Leaders for Sustainable Future" August 29 - September 2, 2012 Varna, Bulgaria What is "Young Leaders for Sustainable Future" International Training Seminar? "Young leaders for Sustainable Future" is a ...
Повече информация

Новини: Нашите професионалисти

Представител на нашата организация е включен в екипа на специалистите обучаващи безработни лица, регистрирани в БТ по Проект “Реализация ІІ”. Основна цел на Проекта е да повиши адаптивността и пригодността за заетост на безработни от уязвими групи на пазара на труда посредством създаването у тях на ключови и професионални умения, подпомагащи устойчивото им интегриране на ...
Повече информация

Инициатива за представяне на добри практики

Емилия Крушков изнесе презентация на втората международна среща - инициатива за представяне на добри практики по проекта The Social Capital School, която се състоя на 26 АПРИЛ 2012 в гр. Пловдив. Презентацията показа реализирането на една идея, която се зароди от статията: "Защо не ни учат на това в училище?", по-късно развита от Емилия Крушков ...
Повече информация

ECO TRAIN обучение за хора със сензорни увреждания.

Ласка Ненова от екипа на UPSDA беше включена в треньорския екип на обучението "ECO TRAIN" за възрастни хора със сензорни увреждания на тема устойчив и екологичен начин на живот, финансиран по секторна програма Грюндвиг, в рамките на програма „Учене през целия живот" на Европейската комисия, координирана от Центъра за развитие на човешките ресурси към Министерството ...
Повече информация

Клуб „Спри и помисли” стартира своята дейност в Пловдив,

Клуб „Спри и помисли” стартира своята дейност в Пловдив, където на 12.02.2012 година в „Петното” от 16.00 часа ще търсим „Мотивацията, която ни движи напред”. Лектори: Майк Рам Емилия Крушков Павлина Василева Клуб “Спри и помисли!” е място за срещи и споделяне на мисли и идеи. Без значение дали си предприемач, собственик на бизнес, фрийлансър, ...
Повече информация

VLOOM на доброволчеството в Европа – част 1

Проектът VLOOM, в който взе участие Емилия Крушков от нашия екип, цели да се оценят усилията и труда на доброволците в Европа, тъй като тяхната работа често не е достатъчно призната или прибавена като стойност към бъдещите интервенции на обществото. Този проект позволява трансфера на „скъпоценности”, които образуват всички практики, придобити от опитни доброволци и ...
Повече информация

Кога да обучаваме хората си?

През по-голямата част от времето, мениджърът трябва да бъде треньор на своите служители. Това е непрекъснат процес на преодоляване на препятствията в работата. Имайте предвид, че тренинга на служителите трябва да им помага да прескачат бариерите си. Има няколко неща, които трябва да имате предвид в процеса на обучение: Служителите трябва да знаят какво се ...
Повече информация

Програма за ПК педагози

Представяме на вниманието Ви нашата програма за повишаване квалификацията на педагогическия персонал в учебно заведение. Предложените от нас теми са актуални, с оглед на нашия опит в работата ни с учители, на проблемите, пред които е поставено съвременното училище и работещите в него кадри. Ползите за Вас: Структурирани обучения, базирани на реални проблеми Интерактивен подход, ...
Повече информация

Екипни новини: Силен старт на новия обучителен сезон

На 10 и 11 септември 2011 в хотел Орловец, Пампрово, се проведе обучение на тема "Междуличностно общуване и работа в екип" с учителите, възпитателите и административния състав на ЕГ "Пловдив". Тренингът премина изключително успешно сред много добро настроение, забавление, упорита работа, последвана от релаксиращи сесии. Водещите на тренинга: Николета Янева, Ласка Ненова, Емилия Крушков, Златка ...
Повече информация

Екипни новини: Честит Рожден Ден, Ники!!!

Торта с мак На 10.09 нашата колежка и приятелка - Николета Янева - навърши (х) на брой години. Да ни е жива, здрава и все така организирана и положителна! ...
Повече информация

Екипни новини: Ценен контакт с английски колеж

Екипът на Обединени професионалисти осъществи ценен контакт с английски колеж, чрез който ще бъде отправено ново предизвикателство пред образователната система в България. По време на срещата днес, присъстваха ключови заинтересовани страни за образователната реформа в страната. Проведената дискусия по системата за обучение и развитие на учителите в страната обедини мненията на представителите на елитни пловдивски ...
Повече информация

Търговската гимназия в гр. Пазарджик се довери на Обединени професионалисти за обучения

Краси Харлова Търговската гимназия в гр. Пазарджик се довери на Обединени професионалисти за обучения, свързани с повишаване квалификацията на своите учители. Темите, които се разгледаха по време на обучението бяха: Динамика в развитието на групата/класа. Линии на поведение на учителя в различните етапи. Принципи на управлението на класа. Превенция и намеси при трудни поведения в ...
Повече информация

Екипни новини

На 02.08. , от 19:00 екипът на UP си организира тиймбилдинг събитие. Златка Чанева хвърля за страйк Понеже някои от нас изразиха своите притеснения относно съдържанието и процеса, измислилихме активности, които бяха възможно най-трудни и неприятни, за да се каляваме :)))) Екипът в очакване Ласка Ненова, Николета Янева, Камен Стратиев Златка Чанева, Николета Янева, Васил ...
Повече информация

Обучения за Екипи

Заслужавате ли да се чувствате прекрасно всеки път, когато видите ефективната работа на вашия екип, знаейки какво сте постигнали като сте успели да го накарате на работи като едно? Това лято ще проведем няколко практични и забавни тренинги за екипи: За кого е подходящо: За обучители, свързани с развитие на човешките ресурси; За ръководители на ...
Повече информация

ДЯСНАТА РЪКА НА ШЕФА

Представяме ви най-новия ни тренинг  Дясната ръка на шефа (Професионалният бизнес асистент ) Тренинга е разработен на база дългогодишния практически бизнес опит на тренерите от екипа на “UP”  и ще включва следните теми: Управление на времето и обща офис организация Защо сме го включили? Въпреки преимуществата на управление на времето, много служители не го практикуват, ...
Повече информация

Повече продажби, по-малко стрес и повече печалба.

Някои компании редовно инвестират СЕРИОЗНИ пари в СЕРИОЗНИ обучения с ГОЛЕМИ заглавия. Маркетинг и Продажби, Управление на времето, Работа с клиенти.... Всички са наясно, че този тип тренинги са много ценни за техните служители, само че дали те включват Х-фактора? Факторът, който наистина задвижва продажбите? Факторът, който помага на служителя да се справи със страховете ...
Повече информация

АКАДЕМИЯ НА УСПЕХА

ЗАПИШЕТЕ ВАШИТЕ ДЕЦА за Интензивните летни програми За участници: от 14 до 16 години. Заетост: от 11:00 до 15:00 - всеки ден с включен обяд. Продължителност: 2 седмици, 40 обучителни часа. Максимален брой участници: 10 За участници от 17 до 19 години. Заетост: от 14:00 до 17.30 часа - понеделник, сряда и петък Продължителност: 35 ...
Повече информация

Участие в предаването „Шейкър“

В неделя 01.05.2011 част от екипа на UP - обединени професионалисти, а беше на гости в сутрешното предаване на радио Пловдив "Шейкър". По време на много краткия един час успяхме да поговорим за:Стреса и неговото управление; За ползите от управлението на времето и правилното целеполагане; Как да преборим неработещите за нас мисли чрез редовно правене ...
Повече информация

Практическа сесия по Релаксация

Дата: 11 май (сряда)Продължителност - 60 минути.Начало: 19.00 часа Заповядайте в света на безметежното спокойствие. С наша помощ, вие ще постигнете :незабавно облекчение на психологическия дискомфорт, тревожността и нервното напрежение отпускане на тялото и ума развитие на умствените способности за визуализация развитие на способностите за мислено пренасочване към по-балансирани мисли и чувства придобиване на умения ...
Повече информация

ПОЕМЕТЕ КОНТРОЛ НАД ВАШЕТО ЗДРАВЕ

Поемете контрол върху своето здраве! - програма за преодоляване негативните ефекти на стреса. ЦелиПрограмата цели “подобряване“ или „удължаване“ на живота, не само чрез добро здравословно състояние във физическия смисъл, а и на вътрешното възприятие на човека, т.е. чрез постигане на пълно физическо, психическо и духовно равновесие и жизнен тонус. Какво да очаквате? Ние ще ви ...
Повече информация

В НОВИНИТЕ – „Животът и Града“

"Стресът и техники за справяне с него" На 13.04.2011, нашите колежки Емилия Крушков и Красимира Харлова, взеха участие в предаването "Животът и Града" на НБТ. Темата, която беше обсъждана бе "Стресът и техники за справяне с него". Цялото предаване можете да гледате на следния линк: "Животът и Града". ЗА ДА УСПЕЕТЕ СЪС СПРАВЯНЕТО ПРИ СТРЕС ...
Повече информация

ИНСТРУМЕНТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВРЕМЕТО

Колко време на ден отделяте за неща, които реално не допринасят за постигането на вашите цели и успех? А знаете ли колко време "изхарчвате", за проверка на пощенските си кутии, разговори с колеги, пиене на кафе или обяд? Още един въпрос - Колко често сте си казвали "Ех, да имах още 30 минути колко повече ...
Повече информация

ВКЛЮЧЕТЕ АЛАРМЕНАТА СИСТЕМА

Когато човек иска да се предпази от пожар, той инсталира противопожарна система. Когато иска да се предпази от кражба на имущество, той инсталира алармена система в своя дом или кола. А какво прави човек, когато иска да се предпази от негативното влияние на стреса???Всеки човек разполага с естествена алармена система, инсталирана му по рождение. Организмът ...
Повече информация

Психодраматични техники за справяне със стреса

Психодрамата е метод даващ страничен и всеобхватен поглед на нашите проблеми, който притежава изключително богат ресурс за справяне със стреса. Какво да очаквате?Двучасово потапяне в света на собствените емоции с цел откриване на ,,парещите точки", предизвикващи стреса. С помощта на психодраматични техники вие ще се докоснете до различни варианти за отреагиране на стресогенните моменти в ...
Повече информация

ГРАФИК И ТЕМИ ПО ДАТИ

ДАТА ДЕН ТЕМА ВОДЕЩИ ЗАБЕЛЕЖКИ 07.04.2011 четвъртък ПЪРВА СРЕЩА Емилия КрушковНиколета Янева 12.04.2011 вторник Психодраматични методи за справяне със стреса Красимира ХарловаЛаска Ненова 14.04.2011 четвъртък Самооценка, симптоми, и стресогенни фактори Емилия КрушковНиколета Янева 19.04.2011 вторник Управление на времето-част 1 Красимира ХарловаЛаска Ненова 20.02.2011 сряда Справяне с негативни мисли и емоции Емилия КрушковНиколета Янева 26.01.2011 вторник ...
Повече информация

Репортаж: Първа среща на анонимните стресохолици

На 07 април се състоя, първият от кратките семинари от инициативата на UP обединени професионалисти по случай месеца на стреса. Бихме искали да благодарим на всички участници за тяхното активно участие и най-вече за желанието им да преборят стреса в себе си! По време на практическия семинар работихме по следните теми: 1. "Моята идея за ...
Повече информация

ПЪРВА СРЕЩА НА АНОНИМНИТЕ СТРЕСОХОЛИЦИ

Това е първото занятие от поредица занятия специално създадена за всички, които искат да водят по-качествен и здравословен живот. КАКВО ДА ОЧАКВАТЕ Практическо двучасово занятие, създадено така че да се вмести в претоварените ви графици. Включва практически занятия и ценни техники за справяне със стреса. ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО За всички, които осъзнават че могат ...
Повече информация

Месец за борба със стреса!

Победете Стреса, преди той да ви е победил!!!Световната здравна асоциация предупреждава, че стреса е "световна епидемия". ООН пък определя стреса като "Болестта на 20-ти век". Знаете ли, че 1 от всеки двама е изпитал силен стрес преди да е навършил 40 години? Какво можете да направите? Може и да не подозирате, но съществуват безброй много ...
Повече информация