The Freeway project – Creative Europe стартира

Европейският проект FREEWAY – Free Man Walking – театърът като инструмент за улесняване на интеграцията, подкрепен от програмата Creative Europe – културни проекти, замислени и ръководени от Teatro dei Venti от Модена, който предвижда активното участие на 3 партньорски организации. : Aufbruch (Германия), Jubilo (Полша) и UPSDA (България).

Срещата стартира работата по проекта на 18 ноември в представителната зала на Община Модена, където беше организирана пресконференция в присъствието на 3-те европейски партньори, местни институции, ръководители на 2 затвора на Модена и Кастелфранко Емилия заедно до преподаватели, представители на координацията на затвора театър в област Емилия-Романя и представители на Администрацията на затворите. Стартовата среща на проекта се състоя в къщата на S. Anna в Модена, а по-късно в Teatro dei Segni (дом на Teatro dei Venti) и в кастинговия офис на Castelfranco Emilia, където работата беше завършена на 19 ноември.

През тези 2 дни партньорите представиха и споделиха художествената дейност, която ръководят в затворите на своята страна, като подчертаха също силните и слабите страни, анализираха всички дейности на проекта, идентифицирайки методите на работа, по-специално на първите дейности , като комуникация, подбор на театрални оператори и учебни посещения в различните страни.

По време на срещата, на която също присъстваха някои затворници както от Модена, така и от Кастелфранко Емилия, беше избрано логото на проекта от рисунките, подготвени от затворниците актьори, които участват в театрални дейности в Модена.
След това бяха обсъдени аспектите на техническото и финансовото управление на проекта и бяха дефинирани следващите стъпки.

Имаше и начин да се споделят проблемите и потребностите, свързани с практикуването на театър в затвора, за подобряване на ефективността, осъществимостта и устойчивостта на театралната работа в този конкретен контекст като средство за включване на затворниците и сплотеност за цялото общество.

InEuropa участва в тази първа среща, улеснявайки процеса на стартиране на FREEWAY, като ръководи партньорите в рамките на комуникационните и административните и финансовите дейности по проекта.