Фестивална програма на Bridge trough art Festival – June 2019

Фестивалната програма на проекта Мостове на изкуството на Сдружение Обединени професионалисти за устойчиво развитие е част от официалната програма на Пловдив – Европейска столица на културата 2019. Всички нейни елементи представляват артистична и театрална рефлекция относно ролята на изкуството по отношение на промяната в личните и обществени нагласи на хората. Тя обединява в себе си:
 
03-09 юни 2019 
 
„Отвъд стените“ – Изложба на произведения, изработени от лишени от свобода в Затвор Пловдив по време на артистичните работилници по проект „Изкуството на живота, чрез живота на изкуството“ – част от официалната програма на Пловдив ЕСК 2019, реализиран от Сдружение ОПУР
Откриване на изложбата – 03.06.2019 от 18 часа.
Локация: Културен център Тракарт (археологически подлез)
Работно време на експозицията: от 10 до 19
Вход свободен!
 
09 юни 2019 от 18 часа.
 
„Скрити пред паравана“ – Интерактивната театрална продукция на младежи по авторски текстове на участниците, представя една артистична рефлексия посредством форум театър, един критичен размисъл върху ролята на насилието върху нас и възприемането му от обществото, който ще ви накара да се намесите и да кажете „Стоп! Аз предлагам друг вариант!“.
Режисьор: Лилия Секова
Локация: Културен център Тракарт (археологически подлез)
Вход свободен!
 
  Предфестивално: 16 юни 2019
  • Уъркшоп по методологията “социален театър” за подрастващи и младежи, младежки работници, специалисти и доброволци с водещи Джанкарло Мариотини и Ромина Солдати от Театро дел Ортика, Италия.

Вход – само с покани. Локацията ще бъде отразена на поканата.

                                           17-18 юни 2019
 
Фестивал Мостове на изкуството
(за изграждане на връзки, интеграция, диалог и активно социално включване чрез изкуство)
– Фестивал на артистичните дейности, провеждани с осъдени лица и други маргинализирани групи/лица в неравностойно положение
От 10-19 часа.
Вход свободен.
 
Фестивалът е предвиден като събитие за комуникация,свързване и обмен на добри практики между организации, които се занимават с артистични дейности с лица в неравностойно положение. Той ще събере артисти, специалисти, младежи и организации, които ще споделят и работят заедно за обща кауза и планират бъдещи инициативи. Надяваме се неговата колоритност и иновативност да стане притегателна тяга за привличане на повече съмишленици и нови идеи, дори сред широката публика.
 
Фестивалът дава възможност да се интегрират и популяризират и други проекти в програмата на ЕСК 2019 и извън нея, които са насочени към използване на артистични похвати за работа с лица в неравностойно положение. Ще бъде създадена интерактивна онлайн карта, където артистичните дейности с хора в неравностойно положение може да бъдат публикувани и популяризирани. Тази карта ще предоставя информация за наличните, планираните и/или реализираните артистични дейности с лица от рискови групи. Така ще отдадем стойност на тяхната значимост за културния и обществен живот на града и в национален мащаб.
 
По време на фестивалът ще се проведе Уъркшоп по методологията “социален театър” за артисти и специалисти, с водещи от Театро дел Ортика /само за регистрирани участници/ и Chorus Уъркшоп с водещи  представители на театър Ауфбрух, Германия /в Затвор Пловдив, ограничен достъп на външни лица/.
 
19 юни 2019
 
Публично обсъждане на възможностите за припознаване на културни компетенции, придобити при работата с културни и артистични проекти. – част от застъпническата кампания на Сдружение ОПУР, която цели да се припознаят усилията на артистичните организации и специалистите, работещи чрез артистични дейности с хора в неравностойно положение като сериозна работа и мощен инструмент за въздействие върху нагласите в обществото и да се изгради мрежа, чрез която дейностите могат да бъдат по-устойчиви в бъдеще.
Гост-лектори от Германия: представители на Театър АуфБрух. 
Участници – заинтересовани лица от държавни и частни артистични, образователни и социални институции и организации, местната власт и администрацията.
Вход с покани и предварително записване
Локацията и часът на събитето ще бъдат уточнени на поканата.
 
 
27 юни 2019 от 14:00
 
Театрална постановка на лишените от свобода по проект „Изкуството на живота, чрез живота на изкуството“
Място: Затвор Пловдив
Режисьор: Лилия Секова
Вход: чрез предварително записване една седмица по-рано и съобразяване с контролно-пропусквателния режим на Затвор Пловдив
 
 
За целите на проекта BRIDGE trough Art.