Новини: Нашите професионалисти

Представител
на  нашата организация  е включен в екипа на специалистите
 обучаващи безработни лица, регистрирани
в БТ по Проект “Реализация ІІ”. Основна цел на Проекта е да повиши
адаптивността и пригодността за заетост на безработни от уязвими групи на
пазара на труда посредством създаването у тях на ключови и професионални
умения, подпомагащи устойчивото им интегриране на пазара на труда, с цел 
последващото им включване в заетост.  
 Николета  Янева 
води модул “Професионално ориентиране” на включените в обучението лица
от градовете Пловдив и Асеновград.
Различните
интерактивни занятия по време на обучението са насочени към самоопознаване,
преоценяване на собствените качества – в личен и професионален план, успехите и
грешките в изминатия професионален път.
На
участниците се съставя индивидуален профил на силните и слабите им страни,
което ще ги насочи към най-подходящата за тях  бъдеща професионална
реализация.

Инициатива за представяне на добри практики

Емилия Крушков изнесе презентация на втората международна среща – инициатива за  представяне на добри практики  по проекта The Social Capital School, която се състоя  на  26 АПРИЛ 2012 в гр. Пловдив


Презентацията показа реализирането на една идея, която се зароди от статията: „Защо не ни учат на това в училище?“, по-късно развита от Емилия Крушков с Академия на успеха!, след което беше успешно приложена в елитна гимназия в гр. Пловдив, чрез ОП „Развитие на човешки ресурси“.
Вижте ключовите компетенции, които са включени в програмата: 

Следва презентацията: 

ECO TRAIN обучение за хора със сензорни увреждания.

Ласка Ненова от екипа на UPSDA беше включена в треньорския екип на обучението „ECO TRAIN“ за възрастни хора със
сензорни увреждания на тема устойчив и екологичен начин на живот, финансиран по
секторна програма Грюндвиг, в рамките на програма „Учене през целия живот“
на Европейската комисия, координирана от Центъра за развитие на човешките
ресурси към Министерството на образованието, младежта и науката. 

Обучението
представи едноседмична интерактивна семинарна програма с теоритична и практическа
част, съобразена с образователните потребности на възрастни хора със сензорни
увреждания. .“ECO TRAIN“ се проведе в края на април и началото на май
(28.04.2012г. – 06.05.2012г.) в местноста Беклемето на 20 км. от град Троян. В
него взеха участие 23 представители на Кипър, Италия, Литва, Великобритания,
Турция, Румъния, Полша, Унгария и Хърватска на възраст между 20 и 63 години,
извън системата на формалното образование, със сензорни увреждания, както и
техните асистенти, с минимален или никакъв опит в областа на устойчивите
практики и опазване на околната среда.

Oсновните цели на семинара бяха:

 • постигането
  на позитивна промяна в нагласите и отношението на обучаемите със специални
  потребности към природата и заобикалящата ги околна среда както и
  придобиване на навици за устойчиво ежедневие и намаляване на „личния
  въглероден отпечатък“.
 • улеснен достъп до информация за промените в климата и
  организирането на устойчиво екологично ежедневние;
 • придобиване на нови умения за организиране на устойчиви еко
  практики у дома;
 • акцениране на важноста на енергийната ефективност и съпреживяното
  участие в ателие за рециклиране и посещение в екоферма;
 • възможност за междукултурно опознаване и разчупване на стереотипи.
В ателието бяха
засегнатите следните теми:


 • Въведение в климатичните промени – науката зад феномена,
  представяне на климатичните промени чрез дигитална сензорна технология –
  Magic Planet;
 • Устойчиво ежедневие и енергийна ефективност. Промяна в начина на
  живот – възможна, необходима, забавна – ежедневни навици, вода, ток,
  транспорт, отпадъци;
 • Идеи за намаляване на „личния въглероден отпечатък“ – Що
  е то „екологичен отпечатък“ и как всеки човек може да намали
  вредното си въздействие върху околната среда;
 • Вдъхване на нов живот на стари вещи чрез рециклиране: 3 RE –
  Reduce, Reuse, Recycle.
Резултати
постигнати от курса

 •  по-добра информираност на повече хора
  относно темите за устойчивото развитие и опазването на околната среда –
  изразяващо се в намаляване на “екологичния отпечатък” върху околната среда чрез
  „заразителен” личен пример и неговият мултиплициращ се ефект сред колегите,
  приятелите и семействата на участниците в проекта;
 • лична удовлетвореност на обучаемите
  вследствие на участието им в практическите занимания в био фермата и ръчното
  изработване на предмети от рециклирани материали;
 •  нови социални контакти и приятелства;
 • повече хора, информирани за своето
  въздействие върху околната среда.
Всички участници получиха
дипломи за успешно преминат курс на обучение издадени от Сдружение „Възможности
без граници“.
Повече информация за Сдружение „Възможности
без граници“ и проекта “ECO TRAIN” можете да намерите на интернет страницата им
www.infopass.eu