Събитие за популяризиране резултатите от проекта SPPF в Холандия

През месец май се състоя събитие за популяризиране  резултатите от проекта „Спорт в затвора, план за бъдещето“ в Холандия.

На събитието бяха предоставени изследвания по въпросите на спорта от водещи академици от Англия, Белгия и Холандия, споделени добри практики и начини за социално включване на лишените от свобода в и извън затвора. 

„Гвоздеят“ на програмата беше Едуарт ван Гилс от Стрийт Кингс, който прави социални програми за деца от улицата с помощта на спорта. 

През септември предстои събитие и в България, когато ще бъдат представени проведените дейности в страната и чужбина, както и накои от основните му интелектуални продукти:

  • изследване за ролята на спорта като инструмент за интеграция по време на задържане на лишените от свобода
  • апробиране на учебни области – бадминтон на терен в ОЗ Стара Загора
  • наръчник за провеждане на спортни дейности в затвора

 Тогава ще презентират част от пратньрите ни: от Белгия, Холандия и България, които ще представят своите открития и добри практики за ползване спорта като средство за интеграция на лишени от свобода. 

Събитието ще се състои в Регионална библиотека „Захарий Княжески“ в град Стара Загора. и