Членове и Консултанти

 • Красимира Харлова – член, експерт психодрама терапия
 • Николета Янева – член, експерт социална реинтеграция и интеграция
 • Силвия Дахтерова, член, юрист
 • Васил Серафимов – член, експерт финанси
 • Златка Чанева – член, експерт социална работа с деца
 • Лилия Секова – член, режисьор, експерт театрални дейности
 • Димитър Янев – член, експерт социална работа на терен
 • Златина Стаматова – експерт деца със СОП
 • Нели Михайлова – експерт образователни  и социални дейности
 • Веселина Пунева – експерт образователни и професионални умения
 • Благовеста Попова – експерт спедиция и транспорт
 • Виктория Балдикова – експерт социална работа с възрастни лица
 • Мария Ангелова – експерт
 • Соня Узунова – счетоводител