Walking the talk – EYSF – 2012

Ласка Ненова представя „най-добри практики“

Миналата
седмица,83 млади лидери от 28 различни европейски страни, се събраха в Ларнака за Европейската младежка конференция „EYSF
2012. Целта на форума бe да се съберат младите спортни лидери от цяла Европа, за да обменят идеи и добри практики. Тяхна цел бе и създаване на  платформа, чрез която техните гласове да
бъдат чути. По време на форума младите хора създадоха  препоръки насочени към  европейски 
и местни политици по отношение на здравеопазването, младежкото участие и
доброволчески дейности в сферите на спорта. 
ОПУР  беше представена на форума с 2 участника –
Христина Попова, член и младежки активист на организацията, а  Ласка Ненова пък беше
един от фасилитаторите на младежкия форум, отговорна за провеждането на сесиите по младежко участие. Ласка Ненова участва  в комисията, която бе отговорна за избора на проекти в областта на здравето, доброволчеството и младежкото участие, които да бъдат представени като  пример за „добра практика“. 
  
По време на
форума бяха използвани методи на неформалното обучение като: работни групи и
дискусии с експерти в областта на здравеопазването, младежкото участие и
активно гражданство и доброволчеството. В резултат на работата по време на
различните сесии  участниците на форума минаха
през процеса на създаване на Декларация и избор на  най-добри проекти.  
Декларацията, изработена по време на форума има за цел да
подпомогне Европейската Комисия, Съвета на Европа, неправителствени организации
и други заинтересовани страни в рамките на Европейския сектор на младежта и
спорта, в процесите на вземане на решения в сферите  на спорта и физическата активност.
Препоръките, съдържащи се в документа, включват такива твърдения като:
– Насърчаване и
признаване на уменията, придобити чрез доброволчеството в спортни прояви  като форма на неформалното образование, учене
през целия живот и за подготовка за заетост „.
– „Създаване
на холистичен подход към за  изграждането
на капацитет в областта на спорта, физическата активност, инфраструктурата, и
младежкото участие. „

Младежкият
форум  EYSF 2012 e само началото на промяната. В края на форума участниците обещаха да се
върнат в своите общности и да предприемат действия, които ще повишат качеството
на живот на младите хора в техния регион. Те също така обещаха да поемат
инициативата, за да са сигурни, че промените, които искат да видят ще се случат
и с тяхна помощ