VLOOM на доброволчеството в Европа – част 1

Проектът VLOOM, в който взе участие Емилия Крушков от нашия екип, цели да се оценят усилията и труда на доброволците в Европа, тъй като тяхната работа често не е достатъчно призната или прибавена като стойност към бъдещите интервенции на обществото. Този проект позволява трансфера на „скъпоценности”, които образуват всички практики, придобити от опитни доброволци и организации към новите такива.

По време на семинара бяха събрани експерти и „ветерани” в доброволчеството от 21 европейски държави. В продължение на 8 дена те бяха стимулирани да обменят добри практики. Взаимодействие между участниците и резултата ще бъде изведен като инструменти за доброволци, НПО, заинтересовани страни, представители на ЕС, публични институции и законодателни органи. 
Ако искате да разберете повече за проекта или доброволчеството, както и възможности да участвате в европейски проекти, пишете ни up.professionals@gmail.com
Очаквайте готовите продукти – интернет страница, наръчник на начинаещия доброволец, фотоалбум и видеофилм през юни 2012 година.