Изграждане на мостове чрез спорта – Ръководство за практици, проект SPPF

Целта на проекта SPPF беше да се разработи европейско ръководство за добри практики в областта на спортните програми в затворите с връзка с „външния свят“. Ето го и готовия продукт:

Ръководство за практици на английски „Изграждане на мостове чрез спорта“

Building bridges through sport-web

За български превод, може да се свържете с нас на upsda.bg@gmail.com

Това ръководство е създадено, за да помогне на хората, работещи и живеещи в затворите, да използват спорта като инструмент за създаване на социално взаимодействие и преодоляване на пропастта между вътрешния и външния свят („подкрепа през портала“).

Администрацията и служителите на затворите, образователните специалисти, социалните и спортните организации, както и работещите в доброволческия сектор, могат да използват това ръководство за създаване на спортни проекти с връзка в общността „през портата“.

Ръководството предоставя различни стратегии за развитие, примери за оценка, практически модели, съвети и поуки, които могат да използват, за да се организират добри спортни програми за преодоляване на пропастта между затвора и света извън стените му.

Този документ ще бъде приложим и в други държави, затвори и целеви групи. Затворите и спортните федерации, организации и клубове могат да се вдъхновят от примерите и да приложат подхода „избери и комбинирай“.

Ето защо комплектът от различни казуси, шаблони и идеи може да осигури необходимото вдъхновение за иновативни практики, насочени към подобряване на качеството на живот на лишените от свобода и създаване на социално въздействие върху затворниците, бившите затворници и тяхната непосредствена социална среда.

Тази публикация стана възможна благодарение на сътрудничеството между De Rode Antraciet vzw (координатор/Белгия), Unione Italiana Sport Per tutti (UISP APS/Италия), Sdrujenie Obedineni profesionalisti za ustoichivo razvitie (UPSDA/България), Udruga za kreativni socijalni rad (UKSR/Хърватия) и Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI/Нидерландия) и Vrije Universiteit Brussel (VUB/Белгия) като част от SPPF („Sports in Prison. План за бъдещето“) по програма Еразъм+ на ЕС.

Стартира проект TRUST

Винаги е много приятно, когато продължаваме партньорството си с организации от предходни проекти и може да надградим резултатите си в още по-добра светлина, както и да разширим мрежата на действие.

И така с радост ви съобщаваме, че стартира проекта TRUST – Trauma-sensitive Working Model for Marginalised Youth,  ко-финансиран от ЕС по програма Еразъм +, в който отново ще работим с Freedome Gate, Greece, които успешно изведоха проекта CHANCE и партньорите от Финландия SILTA.

Към тях се прибавят още много стойностни партньори, които формират настоящия консорциум:

Водеща организация:

  • Silta-Valmennusyhdistys ry. Finland

Проектът ще третира основната тема: подход при комплексна травма.  

Ако искате да разберете какво е комплексна травма, следете следващите ни публикации. 

Основната цел на проекта TRUST е :

подобряване качеството на работата с младежи.

чрез

Повишаване качеството на услугите, които участващите организации предоставят на своите целеви групи, сред които са маргинализирани младежи с комплексна травматична история.

Очаква се целта да бъде постигната чрез:

изграждане на капацитет,

което включва:

разработване на общ иновативен модел на работа, чувствителен към травмата, в полза на маргинализирани младежи, страдащи от комплексна травма, и които могат да бъдат

прилагани в международен план и в

различни рамки/контекст.

Подробна информация за проекта, може да видите тук:

TRUST PROJECT PRESENTATION bg