ЗА UPSDA

Сдружение „Обединени професионалисти за устойчиво развитие“ е регистирана през 2011г. и обединява капацитета на експерти в различни области. Учредителите на сдружението вярват в мултидисциплинарния подход за решаване на специфични лични, организационни и обществени проблеми, поради което в него влизат психолози, социални работници, педагози, обучители, терапевти, артисти, юристи, финансисти и спортни специалисти. Всеки един от нашите експерти  работи в професионална мрежа от частни и обществени структури, специфични за всяка конкретна област и притежава богат опит и знания, с които участва в разработването и реализирането на обучения, проекти и програми в сферата на психологията, образованието, повишаването на ключовите компетенции за учене през целия живот, промоция на здраве, култура, спорт и активно гражданство. Специалистите ни регистрират висока ефективност в области като превенция на асоциалното поведение, употребата на ПАВ и други обществено значими проблеми и каузи. Организацията е инициирала редица проекти по донорски програми, както у нас, така и в чужбина. Чрез своите иновативни програми постигаме значими резултати в повишаване капацитета на различни организации и мотивацията за развитие на работещите в държавния, частния и неправителствен сектор.

Нашата мисия

Да подпомогнем организациите и индивидите в постигане на професионално и личностно превъзходство.

Нашите ценности

Знание, качество, конструктивност в отношенията, уважение, оригиналност, креативност, гъвкавост, отворено съзнание, взаимодействие, учене от опита, предизвикателство, различност, социалност, професионализъм, експертиза, личностно израстване, личностен подход, надеждност, доверие, подкрепа, приятелска атмосфера, отзивчивост, обвързаност, привлекателност и благополучие.

Нашата философия

В основата на нашите дейности е принципът, че промяната и посоката на промяната в организациите, се обуславят от промените в лицата, тъй като те са онези, които са сърцето и моторът на средата, в която работят.
Всяка промяна произтича от опит.  Често, не е достатъчно за някои да подходят към разрешаване и разбиране на критичната ситуация само по рационален начин. Признаването на необходимостта от промяна със сигурност е първата  стъпка към осъществяването й, което също води до осезаемо и сродно преживяване (опит) на различен подход към проблема и неговото решение.
Обучение в рамките на нашия учебен център означава именно това, да води / ръководи/напътства лицето, в процеса на лична трансформация, което ще доведе цялата среда на индивида към върхови постижения (съответно организацията, в която той или тя работи) .