Първа среща с младежки работници по проект ARTYS в Сърбия

Споделяме моменти от семинар ARTYS – използване на театър за психо-социална подкрепа на младежи в неравностойно положение.

Срещата се състоя през м.февруари в Сремски Карловци, Сърбия.
Присъстваха театрални експерти и младежки работници, представители на трите държави-партньори.

Следващата среща предстои през юни в България.

Очаквайте.