Участваме и променяме

РИО – Пловдив покани „Обединени професионалисти“ да бъдат сред оценителите в кампанията „Участвам и променям“.  В Комисията за първа година има представители на НПО сектора, вероятно защото тази година е посветена на социалното благополучие. Кампанията обхваща периода
от 15.09.2012 г. до 30.05.2013 година и обхваща всички институции, работещи с деца и
ученици в системата на образованието (детски градини, училища, обслужващи
звена). 
Всяка институция
разработва собствена Програма на кампанията и План за дейности, които стават
част от плана за дейности на институцията за учебната 2012/2013 г. „Професионалистите“ ще имат грижата да проверят изпълнението на дейностите и да обобщят техните впечатления за ефективността на кампанията в 12 учебни заведения в Пловдив и региона. „Смятаме да наблегнем върху обученията за развитие на граждански компетенции и култура, както и върху събитията, свързани с психичното здраве, тъй като имаме дългогодишен опит в провеждането на този вид дейности. Възнамервам да посетя лично поне половината учебни заведения, за които отговарям.“ – казва Емилия Крушков – член на Комисията.  
На всички участващи пожелаваме спорна работа по подготовката на представителните изяви и реален интерес от страна на децата.

ЗА 60 ГОДИНИ ВЪВ ВУИ – РАКИТОВО ИМА НАВЪРЗАНИ МНОГО ВЪЗЛИ

През последните една-две години във
ВУИ – Ракитово са идвали представители на различни институции, организации,
медии. Някои идват, за да контактуват с децата, други – за да донесат подаръци,
трети – да обучават децата на умения за живот. Но има и такива, които идват да
обучават педагозите от училището. Като част от българската образователна
система Възпитателното училище се променя също толкова интензивно, колкото и
цялото ни общество. Педагогическата дейност в училището ни има 60 годишна
история, което означава традиции и опит. Но този опит трябва да бъде сравнен с
най-новите постижения от света в областта на специалната педагогика и да бъде
актуализиран.

При всяко обучение педагозите от ВУИ
се вълнуват и се надяват то да бъде ползотворно. Високи са и очакванията към
психолозите Емилия Крушков и Красимира Димитрова, членове на Сдружение
„Обединени професионалисти за устойчиво развитие”. Щом като са психолози –
професионалисти, те сигурно имат доста отговори на въпросите на работещите във
ВУИ. Реалността, както обикновено, е по-различна от очакванията. Винаги трябва
време за запознаване с проблемите и първата среща е малко или повече за
опознаване и представяне. Учителите и възпитателите от ВУИ вече имат познания
по въпросите на груповата работа и темата „Ефективната групова работа с деца в
конфликт със закона” не бе изненада за тях. Още повече, че обучението се
проведе в учителската стая на ВУИ, където те бяха на собствен терен. В началото
и техниката трудно проработи, но Емилия и Красимира показаха характер и
професионализъм. Емилия адаптира презентацията и скоро работата потръгна на
ускорени обороти.

Взаимното представяне бе полезно и за
двете страни. Бе необходимо да се спомене не само името, което би било досадно
за колегите, с които работиш от години, но и ролята във ВУИ, отговорностите,
предизвикателствата, хората, с които общуваш по работа, връзки с екипи и външни
организации. Изведнъж сякаш поглеждаш на човека до теб с нови очи. Разбираш, че
работите заедно, но понякога гледате на един и същ проблем от различни гледни
точки и имате различен подход. Това откритие е импулс за нови търсения и
постигане на ефективност.

За психолозите бе приятна изненада,
че в училището отдавна има доста стройна организация за групова работа. Имаме
Правила за живот в училището, отнасящи се за цялата ученическа общност, които
са в процес на актуализация. В момента имаме две сборни групи, които прилагат  някои свои групови норми и правила. Имаме
групи по паралелки, в които се извършва самоподготовката за следващия ден.
Така многогодишния опит на педагозите
от ВУИ от една страна и съвременните изисквания, от друга страна, влязоха в
съприкосновение и в своеобразен диалог. Ние оценихме ползата от диалога,
надяваме се той да е бил полезен и за отсрещната страна. Преди всичко Емилия и
Красимира ни припомниха, че за да има групова работа трябва да има единни
изисквания за определяне на взаимоотношенията.
За нас в сърцевината на обучението се
превърна емоционалното заключително включване на Красимира. Тя извади кълбо
прежда и накара всички учители и възпитатели да хванат размотаната нишка.
Разказа ни приказка за едно царство, където хората били свързани помежду си,
както присъстващите в стаята с тази нишка. После някой тръгнал нанякъде и
нишката се скъсала. Но хората до него направили усилие, напрегнали се и
завързали скъсаните краища на нишката. Появило се възелче, после още едно, и
още едно… Хората разбрали – понякога нишката се къса, важното е след това да
се върже отново.
Стояхме така, с преждата в ръце и си
дадохме сметка, че през всичките 60 години, откакто съществува училището ни,
сме навързали много възли. За да видим дали нишката е здрава, подръпвахме леко
и усетихме човека до себе си. Стана ни ясно, че нишката се къса, когато дърпаме
прекалено силно или дърпаме в различни посоки. И сигурно всеки си спомни за
момент на скъсване и колко общи усилия и време са били необходими след това, за
да се свържат отново раздърпаните при скъсването краища. Усещахме, че колкото и
възли да сме натрупали в миналото, днес нишката е здрава и можем заедно да
продължим напред.
За Нашият глас – Илко Тоданов и Свилен Топчиев

ВУИ Ракитово – мястото на „Учителите със сърце“

В началото на месец декември се проведе обучение на
тема „Ефективната групова работа с деца
в конфликт със закона
с персонала на ВУИ
„Ангел Узунов“ гр.Ракитово.
В момента в училището се обучават
и възпитават от първи до дванадесети
клас около 80 деца от цялата страна, извършили противообществени прояви. Провежда се както групова, така и индивидуална
корекционно-възпитателна работа с малолетните и непълнолетните.

Обучението включи
работна рамка за супервизия
на деца в конфликт със закона, ролята на учителя/възпитателя; мястото
на групова работа в супервизията на детето, характеристики на ефективна групова работа, принципи на ефективната групова работа по
програми и отзивчивостта в
работата.
Водещите – Емилия Крушков и Красимира Димитрова са впечатлени от ръководството
и екипа на интерната: „Отдавна не бяхме срещали толкова сърцати учители и
възпитатели. Изглежда дават душата си за доброто на тези деца. Нямаме търпение
да се срещнем отново с тях при следващото ни обучение. Независимо от тежката
работа, понякога денонощно, служителите на ВУИ Ракитово показаха своята силна
връзка не само с децата, но и помежду си. Тяхното отворено съзнание дава
гаранции за успеха на бъдещата им работа”.
Обучението на водещи на корекционни групи съдържа непрекъснат процес на обновяване на
ключови компетенции за добра практика, някои от които включват специфични
умения:

за изграждане на сътрудничество в групите;

за работа с рискови или уязвими клиенти;

специфика на груповата работа предоставяна в затвора и тази, в други социални
институции;
– за
прилагане на анти-дискриминационни практики.

А ето какво написаха за обучението участниците в него: тук: