Ритъм за „По-добро бъдеще“

                   
    Днес 03.02.2014 година се проведе първата ,,Ритъм сесия” по проект ,,За по-добро бъдеще” на Сдружение ,,Обединени Професионалисти за Устойчиво Развитие” .
Датата за това събитие бе предварително обмислена с директора на ВУИ,,Ангел Узунов”,град Ракитово и с експертите по проекта. Всички бяхме единодушни, че периодът на междусрочната ваканция е най-подходящото време за това мероприятие, за да могат всички възпитаници да вземат участие и лично да се докоснат до ,,Ритмологията” .

            Като всяко ново начинание и тази първа  сесия  бе посрещната с известна доза скептицизъм, но това беше само до момента на пристигане на водещият Мартин Иванов. Със своето харизматично присъствие, с чаровната си усмивка и невероятен подход, той съумя да ги спечели още със стъпването си на територията на училището -интернат. Децата бяха включени веднага в разтоварването на ударните инструменти от колата и с незабележимата намеса  на възпитателите, много бързо успяха да ги подредят в столовата. Смелчаци за събитието се намериха много бързо, но не всички имаха куража да се запишат за участие в нещо, което не познават. Разбира се Мартин беше прав, че после ще съжаляват. Ударните инструменти : барабан, тарамбуки, маракаси и тимпани – бяха за 20 участника/ както бе заложено предварително в проекта/ и нямаше възможност да се добавят нови в последствие.
Още с първите  думи на водещия и  с  първите удари – сякаш всички бариери паднаха и участниците се предадоха изцяло на емоцията и на ритъма. С умелото водене и с невероятния си усет към аудиторията той успя да ги запознае с възможностите на тези музикални инструменти и да ги завладее, да ги обедини в един общ ритъм.
 Не случайно в научната литература се споменава за изключителните терапевтични резултати, които ,,Ритмологията” има върху участниците в тези своеобразни сесии. Колко силно е въздействието им  върху нервната система на човека и колко невероятно разтоварващо въздействие има върху всички участници, спомагайки за намаляване на напрежението, стреса и агресията у тях –  състояния ,които са познати на всички ни в днешно време. Децата се потопиха изцяло в тази атмосфера и усмивките на техните лица не слязоха от началото до самия край. Почти всички имаха възможността да бъдат солисти, да задават ритъма на групата, да експериментират своите възможности, а по-напредналите да докажат себе си. Всеки успя да си вземе толкова, колкото му беше нужно от това невероятно преживяване. Усещането на нас –  публиката беше, че там в този кръг се твори единение и бие едно много щастливо сърце. И макар само от позицията на зрители –  ние участниците в проекта и възпитателите от училището, и  децата, които само бяха наблюдатели, усетихме тази магия и и се предадохме изцяло. Така и не усетихме кога е изтекло времето на тази първа среща с  Мартин Иванов и с ,,Ритмологията”. Всички бурно аплодирахме водещия и участниците и наблюдавахме как с разочарование децата се разделят с инструментите си. Макар да им беше ,,криво”, че всичко така бързо свърши, все пак те вече знаеха от нас, че следващата седмица ще получат първите си ударни инструменти, на които тепърва ще могат да репетират. И скоро – в края на месец април, ще бъдат участници в  заключителната част на нашия проект,  в която ще могат да покажат на какво са способни и да докажат на себе си, че заслужават своето по-добро бъдеще.
                                                              

                                                               Автор: Красимира Харлова                                                                                                                                 Член на УС на Сдружение ОПУР

                                                                            и Обучител в проекта,, За по-добро бъдеще”
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за 
подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение “Обединени професионалисти“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.