Управителен съвет

От септември 2011 до декември 2017

Председател: Камен Стратиев

Членове на УС:

От януари 2018 –

Председател: Емилия Крушков

Членове на УС:

  • Камен Стратиев
  • Димитър Янев