Важно- отлагане на Общо Събрание на Сдружение ОПУР

Във връзка със заповед № РД – 01 – 124/13.03.2020г. на Министъра на здравеопазването, с която са въведени противоепидемични мерки на територията на Република България, и обявеното с Решение на Народното събрание на РБ от 13.03.2020г. извънредно положение, в съответствие с препоръките за социална дистанция на Националния оперативен щаб, създаден със заповед № Р – 37/ 26.02.2020г. на Министър-председателя, се отлага свикването на  Общо събрание на Сдружение ОПУР  до отпадането или промяната на въведените противоепидемични мерки на територията на страната.

 

Председател на УС

Камен Стратиев