Проекти

Текущи проекти

Изкуството на живота, чрез живота на изкуството
CHANCE – Changing Lives by Community Engagement
Freeman Walking – Театърът като средство за интеграция на лишените от свобода
SPPF – Спорт в затвора – план за бъдещето

 

Приключили проекти

Skills for freedom
For Better Future
Mentoring for self-help