Стартира проект TRUST

Винаги е много приятно, когато продължаваме партньорството си с организации от предходни проекти и може да надградим резултатите си в още по-добра светлина, както и да разширим мрежата на действие.

И така с радост ви съобщаваме, че стартира проекта TRUST – Trauma-sensitive Working Model for Marginalised Youth,  ко-финансиран от ЕС по програма Еразъм +, в който отново ще работим с Freedome Gate, Greece, които успешно изведоха проекта CHANCE и партньорите от Финландия SILTA.

Към тях се прибавят още много стойностни партньори, които формират настоящия консорциум:

Водеща организация:

  • Silta-Valmennusyhdistys ry. Finland

Проектът ще третира основната тема: подход при комплексна травма.  

Ако искате да разберете какво е комплексна травма, следете следващите ни публикации. 

Основната цел на проекта TRUST е :

подобряване качеството на работата с младежи.

чрез

Повишаване качеството на услугите, които участващите организации предоставят на своите целеви групи, сред които са маргинализирани младежи с комплексна травматична история.

Очаква се целта да бъде постигната чрез:

изграждане на капацитет,

което включва:

разработване на общ иновативен модел на работа, чувствителен към травмата, в полза на маргинализирани младежи, страдащи от комплексна травма, и които могат да бъдат

прилагани в международен план и в

различни рамки/контекст.

Подробна информация за проекта, може да видите тук:

TRUST PROJECT PRESENTATION bg