Актуално състояние в затворите в Европа: идентифициране на спортни дейности

FINAL-Report-SPPF-IO1.V3-bg.2022

„Актуално състояние в затворите в Европа: идентифициране на спортни дейности“  е доклад,  изготвен от изследователи от Vrije Universiteit Brussel (VUB) като част от проекта „Спорт в затвора, план за бъдещето (SPPF)“, който е съфинансиран от програмата „Еразъм+“ на Европейския съюз.

Изследователите от Vrije Universiteit Brussel са направили преглед на литературата, за да очертаят съществуващите практики, които улесняват използването на спортни дейности за подготовка на лишените от свобода за живота след затвора, и спортни дейности, които (може да) имат връзка с външния свят. В доклада може да се запознаете и с резултатите от направеното  онлайн проучване, което дава  допълнителна информация от персонала на затвора относно организацията и оценката на спортните дейности в затвора. Проучването беше разпространено в мрежите на партньорите по проекта и в него участваха служители от всичките 12 затора в България.

 

„Спорт в затвора, план за бъдещето (SPPF)“ е тригодишен проект (с начална дата 01.01.2020 г. и крайна дата 31.12.2022 г.) представлява партньорство за сътрудничество, което се координира от De Rode Antraciet от Белгия и включва различни организации като партньори: Vrije Universiteit Brussel от Белгия, Unione Italiana Sport per Tutti от Италия, Асоциация „Обединени професионалисти за устойчиво развитие“ от България, Асоциация за творческа социална работа от Хърватия и Dienst Justitiële Inrichtingen от Нидерландия.