ВУИ Ракитово – мястото на „Учителите със сърце“

В началото на месец декември се проведе обучение на
тема „Ефективната групова работа с деца
в конфликт със закона
с персонала на ВУИ
„Ангел Узунов“ гр.Ракитово.
В момента в училището се обучават
и възпитават от първи до дванадесети
клас около 80 деца от цялата страна, извършили противообществени прояви. Провежда се както групова, така и индивидуална
корекционно-възпитателна работа с малолетните и непълнолетните.

Обучението включи
работна рамка за супервизия
на деца в конфликт със закона, ролята на учителя/възпитателя; мястото
на групова работа в супервизията на детето, характеристики на ефективна групова работа, принципи на ефективната групова работа по
програми и отзивчивостта в
работата.
Водещите – Емилия Крушков и Красимира Димитрова са впечатлени от ръководството
и екипа на интерната: „Отдавна не бяхме срещали толкова сърцати учители и
възпитатели. Изглежда дават душата си за доброто на тези деца. Нямаме търпение
да се срещнем отново с тях при следващото ни обучение. Независимо от тежката
работа, понякога денонощно, служителите на ВУИ Ракитово показаха своята силна
връзка не само с децата, но и помежду си. Тяхното отворено съзнание дава
гаранции за успеха на бъдещата им работа”.
Обучението на водещи на корекционни групи съдържа непрекъснат процес на обновяване на
ключови компетенции за добра практика, някои от които включват специфични
умения:

за изграждане на сътрудничество в групите;

за работа с рискови или уязвими клиенти;

специфика на груповата работа предоставяна в затвора и тази, в други социални
институции;
– за
прилагане на анти-дискриминационни практики.

А ето какво написаха за обучението участниците в него: тук:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *