ВКЛЮЧЕТЕ АЛАРМЕНАТА СИСТЕМА

Когато  човек иска да се предпази от пожар, той инсталира противопожарна система. Когато иска  да се предпази от кражба на имущество, той инсталира алармена система в своя дом или  кола.
А какво прави човек, когато иска да се предпази от негативното влияние на стреса???
Всеки човек разполага с естествена алармена система, инсталирана му по рождение. Организмът е изключително умна биологична машина, която разполага с механизми за установяване на несъответствия, които пречат на нейното правилно функциониране.  
  • Но дали й обръщаме достатъчно внимание? 
  • Дали разчитаме правилно програмите, съобщенията, които тя ни изпраща? 
  • Дали не сме изключили или по друг начин повредили комуникацията между  програмата и нейните доставчици? 
  • Дали не сме блокирали действието й, просто защото не ни харесват съобщенията, които получаваме?

В тази сесия ще се опитаме заедно да открием отговорите на тези въпроси, както и да възстановим и преинсталираме или пък подобрим достъпа си и вниманието  спрямо  естествените защитни механизми на нашия разум и тяло.
Не стойте върху бомба със закъснител, включете вашата аларма, сега!
цена: 15 лв
Лектори:
Емилия Крушков е психолог, водещ на интерактивни обучения и програми за личностно развитие и промяна, основател и управител на Център за превенция на стреса “Серенити”
Николета Янева  работи в сферата на обучение на възрастни от 2003 година. Водила е интерактивни обучения за безработни по програма ФАР също и програми за квалификация на педагози.