Ден на спортната активност и екипно взаимодействие

                         
За втора поредна година Сдружение „Обединени професионалисти за устойчиво развитие“ Пловдив, които са партньор по Проект ,,Социално-икономическа интеграция на уязвими групи и интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в Община Велинград“ организира  на 25 септември 2023 година в град  Велинград „Ден на спортната активност и екипно взаимодействие“.
Участниците – ученици,  педагогиески специалисти и родители,  имаха възможност да танцуват  народни танци с Аделина Пещерска, а след това да се впуснат в забавна  Зумба с Преслава! Като част от спортната инициатива бяха  предвидени множество спортни игри, щафетни предизвикателства и аеробика с Таня Тренова. За най-активните участници бяха  предвидени награди.