Изложба – Седмица на здравето

               

 

На 25 септември 2023 година беше открита изложба на снимки от проведената в периода 18-24 септември „Седмица на Здравето“  част от Дейност 8: Повишаване информираността относно социалните и здравните права. Насърчаване семейното планиране и отговорното родителство. Повишаване здравната култура /Направление III/ Поддейност 3 – Здравен клуб, реализирана от Сдружение ОПУР, като партньор по проект ,,Социално-икономическа интеграция на уязвими групи и интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в Община Велинград‘‘

Ще може да поетите изложбата до 30.09.2023 година в ОНЧ „Св.Св. Кирил и Методий – 1905“ кв. Чепино, гр. Велинград.

Вход свободен!