Форум театър в Затвор Пловдив

Пловдив, 22.04.2016г.

Във връзка с реализацията на проект „Всичко е възможно” №93-00-138/12.03.2015 г., бе проведено театрално представление в Затвор Пловдив. Актьори в постановката бяха осъдени лица от групите за работа по специализираната програма за превъзпитание, фокусирана върху уязвимите групи в затвора. С помощта на театрален експерт бяха изпълнени две сцени по метода на Форум театър, като с участието на публиката се постигна щастлив край на сценките и се визуализира личностната промяна вследствие на работата на психолозите по проекта с осъдени лица. Публиката много хареса актьорския потенциал и бурно аплодира своите колеги. Ръководството на Затвор Пловдив оцениха високо постигнатото чрез дейностите по проекта и изразиха своето желание, групите по актьорско майсторство да продължат. 

Театралната постановка беше наблюдавана и от група експерти от шест държави, посетили Пловдив, по проект Skills for freedom”, финансиран по програма Еразъм плюс.
Проект ”Всичко е възможно” 93-00-138/12.03.2015 г.е финансиран от Норвежки финансов механизъм 2009 – 2014, http://www.eeagrants.bg/bg/2009-2014/, с програмен оператор Министерство на правосъдието, https://mjs.bg/132/
Plovdiv, 22.04.2016
A theatre performance took place in Plovdiv prison as a result from Everything is possible project, No93-00-138/12.03.2015. Actors were inmates attending group work under specialized rehabilitation programme, which is focused on vulnerable groups in prison. Two Forum theatre plays were performed before audience of inmates, who were asked to support getting to happy end. The theatre plays visualized the achieved personal development thanks to group work with psychologists and theatre expert. The audience enjoyed the play and loudly applauded the actors. Plovdivprison management highly appreciated project activities and declared their wish to continue the inmates groups on theatre acting. The plays were watched by a group of experts from six countries during their visit in Plovdiv, under “Skills for freedom” project supported by Erasmus + Programme.   
Everything is possible 93-00-138/12.03.2015 project is financed by Norwegian Financial Mechanism 2009 – 2014, http://www.eeagrants.bg/bg/2009-2014/, with Programme operator  – Ministry of Justice, https://mjs.bg/132/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *