Изложба на деца и представяне на ментори в ОУ „П. Волов” по проект ,,Менторство за самопомощ”

На 16 февруари в ОУ,,Панайот Волов”, гр. Пловдив, бе открита изложба на деца, които са подкрепяни чрез метода Менторство, от техни учители, по проект „Менторство за самопомощ” 390/11.06.2015г., финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейско икономическо пространство 2009 – 2014г. Цел на изложбата, озаглавена „Моята визия за бъдещето” е да се онагледи напредъка постигнат в индивидуалното развитие на децата и тяхната съпричасност към училищния живот и образователната интеграция. 

Изложбата бе посетена от всички деца в училището, където те разгледаха с интерес изработените макети и плакати от техните съученици. По-късно изложбата бе представена и пред родители от общността. 

Обучените 7 ментори от ОУ,,Панайот Волов” подкрепят индивидуално 14 деца с девиантно поведение и/или в риск от отпадане от училище, вече пет месеца след преминато специализирано обучение от експерти на Сдружение ОПУР.
Проведе се  и среща с педогическия състав на училището и представители на Сдружение ОПУР, за представяне на индивидуалната работа на седемте ментори-учители.  Учителите работещи по новия метод, подчертаха ползите от преминалите обучения и срещи за супервизия, в помощ на успешната индивдуална подкрепа към деца в риск.
Новите ментори изразиха своята благодарност към екипа на Сдружението за възможността да участват в проекта и да се запознаят с полезен за тях модел за работа с деца, имайки в предвид , че училището обслужва етнически обособен район, характеризиращ се с много социални проблеми – непълни семейства, висока безработица, сравнително ниска обща грамотност и квалификация на родителите.


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *