Ще обучават български специалисти във Финландия за работа с комплексна травма

На първата среща на консорциума на проекта TRUST в Тампере, Финландия през месец май, бяха очертани ясно задачите за следващите няколко месеца.

Най-важната от тях е набирането на участници за обученията на специалисти от 7 държави, включително България в

ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ в прилагане на ПОДХОД към КОМПЛЕКСНА ТРАВМА в работата на специалистите, работещи с маргинализирани младежи 

Програмата за развитие и обучение на специалисти се състои от 4 фази (3 обучителни модула и приложение под супервизия) и в тях ще участват по 4 участници от всяка партньорска организация.

Тя е вдъхновена от проекта

Särö (Счупено): от счупено към цялопроект на SILTA 2021-2024 

BG – TRAUMA  – вижте публикацията за повече информация относно комплексна травма и примера на SILTA

Участниците могат да бъдат служители на партньорите или дългосрочно активни доброволци, които работят пряко с маргинализирани младежи със сложна травматична среда, и за предпочитане е да имат и подходящ професионален профил, за да могат да допринесат за теоретичното развитие на работния модел.

Преките бенефициенти (участници в модулите за обучение) на този проект се състоят от професионалисти с опит в областта на наказателното правосъдие, социалните услуги и рехабилитацията, работата с младежи или закрилата на детето.

Специалистите  ще бъдат обучени да прилагат специализиран подход към комплексната травма в работата си с младежи от маргинализирани групи, включително да апробират придобитите знания и да развият своите умения в пилотни фази под супервизията на финландската обучителна организация, SILTA.

Обучителните модули са със следния график разписание:

МОДУЛ 1 Обучение на обучители (теоритично) онлайн – 28 – 30 юни 2023 г.

МОДУЛ 2 Мобилност с обучение по метода в Тампере, Финландия – 28 – 30 септември 2023 г.

МОДУЛ 3 Пилотни фази на терен (по организации) –  провеждане между октомври 2023 и юни 2024

МОДУЛ 4 Заключителен семинар / Отчитане, онлайн – след пилотиране на програмите.

ИЗИСКВАНИЯ към обучаемите:

Основно изискване за участие в модулите за обучение е желаещите да се включат като обучаеми да се ангажират да участват и в трите модула за обучение, включително в пилотния проект, за да се извлече максимална полза от програмата.

Участниците трябва да владеят свободно английски език, който е работният език на този проект.

ВАЖНО условие е да са

специалисти (със съответно образование), работещи в настоящия момент с маргинализирани младежи с комплексна травматична история и провеждат групова работа с тях.

Част от обучението ще бъде работа под супервизия, поради което е необходимо специалистите да имат установена практика.

Поради тези причини, НЕ е подходящо за студенти, освен ако не са активни доброволци към организации, които провеждат подобни дейности с указаната група младежи. Например, доброволци в АА, НА, Анимус и т.н.

За виртуалните събития участниците трябва да гарантират подходяща интернет връзка и оборудване или да се обърнат за осигуряване на съдействие към нас своевременно.

Участниците, които ще присъстват на мобилностите, трябва да имат валидна застраховка за пътуване и европейска здравноосигурителна карта.

Сдружение UPSDA ще селектира 4 души за участие в обучителните модули.

Пътуванията, настаняването и изхранването се осигуряват от бюджета на организацията ни своевременно преди мобилността, поради което участниците трябва да са категорични относно поетия ангажимент. За целта, всеки селектиран ще подпише договор с изпращащата организация (UPSDA), потвърждаващ участие и включване в последващите дейности.

Ползи за участниците:

 

Дейностите по изграждане на капацитет на специалистите, които включват специално разработена дългосрочна програма за обучение (в 3 модула) за професионалисти, ще доведат до:

  • усъвършенстване на професионалните им умения, което ще повиши тяхната ефективност,
  • разширяване на знанията и качеството на дейностите в полза на заинтересованите страни – организациите.
  • уникална възможност да се свържете с хора със същата професия, които работят в страни с развити структури за подкрепа, съобразени с индивидуалните нужди и очаквания на участниците.

След прилагане на наученото в определения период от време:

  • вдъхновение и усвояване на нови начини за прилагане на вече успешни интервенции, които могат да бъдат включени в работната среда на тяхната страна, като по този начин те могат
  • да прилагат нови, подобрени практики, за да се погрижат за своите заинтересовани страни.

Работният модел, който ще бъде разработен по време на проекта, придобитите умения и знания ще се разпространяват сред други специалисти, които работят с маргинализирани младежи с комплексна травма, както и на НПО, които работят активно в тази област.

Чрез ефективното разпространение на резултатите от проекта в комбинация с придобитите умения и вдъхновение от дейностите, участниците ще могат:

  • да влияят върху преобладаващите практики и политики в своята професионална област.
  • да изготвят съответни предложения за програми, които са разработени и успешно приложени в други страни партньори и официални органи (напр. министерства) в собствените им страни.

За кандидатстване, попълнете следната форма в срок до 30 май:

Формуляр за кандидатстване по проект TRUST

Предимство ще бъде дадено на организации и членове на организации от партньорската мрежа на СОПУР, с които сме изградили ефективни работни взаимоотношения в предходни проекти.

Може да следите развитието на дейностите в сайта ни или в нашата ФБ страница