CHANCE – Changing Lives by Community Engagement

Информация за проекта

Проектът „CHANCE – Промяна на живота чрез ангажиране в и на общността“

„CHANCE” е проект в рамките на стратегическите партньорства Erasmus + KA2 в областта на младежта с партньори от 6 държави от ЕС:

България, Финландия, Гърция, Италия, Румъния и Испания.

Проектът се стреми към популяризация и увеличаване на прилагането на алтернативни мерки за задържане (и/или при лишаване от свобода) при непълнолетни и млади правонарушители, за да се постигне повишаване на положителните въздействия на тези мерки за завръщане в общността. Основните дейности включват обучение на професионалисти, работещи в системата на младежкото правосъдието, за да се подобрят техните знания и умения относно прилагането на мерките и интервенциите за корекция и превъзпитание.

Всеки ден е втори шанс!

Проектът предвижда две отделни обучения (в Гърци и Испания), за да могат участниците да придобият:

а) теоретични научни познания за рамката на наказателното правосъдие за младежи

и

б) умения за прилагане на методологията за използване на нови средства за рехабилитация и интеграция

Участниците ще бъдат обучени и ще получат умения и теоретични научни познания по теми, свързани с работата в рамките на системата за наказателно правосъдие за непълнолетните. Обучението ще се провежда от експерти в областта на криминологията, криминалистиката и психологията.

В партньорството влизат 9 опитни организации от 6 европейски държави:

Freedom Gate Greece (Координатор) (Гърция)
Пробационни служби на Република Гърция

UPSDA – Обединени професионалисти за устойчиво развитие (България)
Фондация Кураж (България)

Fundación Diagrama Intervención Psicosocial (Испания)
UISP Comitato Territoriale Cirie Settimo Chivasso (Италия)
Silta-Valmennusyhdistys ry (Финландия)
Asociația Județeană Sportul Pentru Toți Suceava (Румъния)
European Strategies Consulting (Румъния)

Follow us for updates on the CHANCE Facebook profile (https://www.facebook.com/chanceerasmus/ )