Freeman Walking – Театърът като средство за интеграция на лишените от свобода

Представяме ви един проект на Teatro dei Venti (Италия), aufBruch (Германия), Fundacja Jubilo (Полша) и UPSDA (България)

  – FREEWAY – Free man walking, theater as a tool for detainees’ integration

Проектът е подкрепен от програма Творческа Европа и насърчава Артистично творчество, обучение, развитие на публика и обмен на добри театрални практики в затвора на европейско ниво.